Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Veľký Krtíš

Veľký Krtíš dnes

Jubilujúci dôchodcovia

21. september 2018
         
Včerajšie popoludnie sa sála Obradnej siene mestského úradu zaplnila dôchodcami. Po tretí krát v tomto roku ZPOZ Veľký Krtíš pripravil slávnostný obrad veľko ...viac...


 

V meste pribudne nová kruhová križovatka

V meste pribudne nová kruhová križovatka

20. september 2018
        
Priesečná križovatka ulíc Banícka a A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa v týchto dňoch mení na kruhovú. Mesto týmto projektom chce v prvom rade zvýšiť bezpeč ...viac...


 

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

19. september 2018
        
Už po tretí krát sa v tomto roku aj vo Veľkom Krtíši rozdávali potravinové balíčky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je ako riadiaci orgán v rámci ...viac...


 

Rekonštrukčné práce pokračujú

Rekonštrukčné práce pokračujú

12. september 2018
   
V júni sa v meste Veľký Krtíš začali rozsiahle stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Zrekonštruované sú už ulice ...viac...


 

Správy mestského rozhlasu e-mailom

Mestský rozhlas

11. september 2018
      
Klasický mestský rozhlas, v ktorom mestá vysielajú rôzne oznamy, pozvánky či upútavky môžete počuť aj vo Veľkom Krtíši. Už niekoľko rokov si však jeho správy mô ...viac...


 

Darčeky pre prváčikov

Darčeky pre prváčikov

7. september 2018
 
Začiatok každého školského roka asi najintenzívnejšie prežívajú prváci. Prvý krát v školskej lavici, prvý šlabikár, prvé písmená, prvé známky. Čas hier sa nezávratne ...viac...


 
Položky 1-6 z 58

Veľký Krtíš dnes - archív


 

OZNAMY

Oznam vlastníkom psov

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

 • zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
 • a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

viac...


 

Uzávierka križovatky ulíc Baníckej, Osloboditeľov a A.H.Škultétyho

Mesto Veľký Krtíš

Uzávierka križovatky

oznamuje občanom mesta Veľký Krtíš, že z dôvodu rekonštrukcie križovatky – výstavby kruhového objazdu v križovatke  ulíc Baníckej, Osloboditeľov a A. H. Škultétyho (pri čerpacej stanici Shell), bude v termíne od  18. 09. 2018 vykonaná zmena organizácie dopravy v uvedenom úseku – t. j. obchádzková trasa. Križovatka bude uzavretá.

Žiadame vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, pochopenie a trpezlivosť.

viac...


 

Výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 7. ročník

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7. ročník

Rodina bez cigariet 7. ročníkObčianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

 • zdravý životný štýl
 • ako chcem tráviť voľný čas
 • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom výherných cien – chytré telefóny, kalkulačky, USB disky, trička s potlačou vlastnej práce, farbičky.

viac...


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie - ul. Lučenskej č. 1238

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina,

SSE-D

oznamuje, obyvateľom že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa

27.09. 2018 v čase od 07:30 hod. do 12:30 hod.

úplne prerušená dodávka elektrickej energie na

 • ul. Lučenskej č. 1238

viac...


 

Vy len triedite my sa postaráme

Vy len triedite my sa postaráme

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

viac...


 

APELUJEME NA VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Policajný zbor Slovenskej republiky
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 

863 dopravných nehôdPozorPozor
13 usmrtených osôb
94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 12. augusta 2018 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

viac...


 

Mestský rozhlas

Máte záujem aj naďalej dostávať informácie zverejňované prostredníctvom  mestského rozhlasu?

Službu mestský rozhlas online nahrádzame novou možnosťou na oficiálnej stránke mesta Veľký Krtíš.
Mestský rozhlasAby ste neprišli o tieto informácie, pripravili sme pre vás obdobný spôsob poskytovania oznamov. Stačí ak sa našej webovej stránke www.velky-krtis.sk zaregistrujete.

Takto aj keď nebudete v meste, budete mať stále aktuálne informácie zasielané do vašej e-mailovej schránky.

viac...


 

Verejná zbierka na obnovu rodného domu A. H. Škultétyho

Občianske združenie Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho

Verejná zbierka na obnovu rodného domu A. H. Škultétyho

vyhlasuje VEREJNÚ ZBIERKU na obnovu rodného domu A. H. Škultétyho nášho najvýznamnejšieho rodáka, štúrovca, spisovateľa, etnografa, folkloristu a evanjelického kňaza.

Dobrovoľný peňažný príspevok môžete zasielať na číslo účtu

SK32 5200 0000 0000 1778 9765 - OTP Banka Slovensko, a.s.

ĎAKUJEME

Verejná zbierka registrované MV SR pod číslom 000-2018-6430,
čas konania: od 1.3.2018 do 28.2.2019

viac...


 

Harmonogram vývozov biologicky rozložiteľného odpadu z IBV

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov,
že zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa uskutoční v týchto termínoch:

 

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

 

6.08.2018

3.09.2018

1.10.2018

 

20.08.2018

17.09.2018

15.10.2018

 

viac...


 

Postup otvárania výmerov doručených do elektronickej schránky

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sme povinný so subjektami, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku komunikovať elektronicky.

egovernment

V prípade že Vám bol doručený elektronický dokument a máte problém ho otvoriť postupujte podľa návodu...

viac...


 
 • Sobota149graphic-icon
 • Nedeľa126graphic-icon
 • Pondelok103graphic-icon
TERMÍNY ODBERU krvi na rok 2018.pdf TREMINY ODBERU krvi na rok 2018.pdf (280.2 kB)

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28374

 
 
 
14878

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka