Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Veľký Krtíš

Veľký Krtíš dnes

Veľký Krtíš očami detí

Veľký Krtíš očami detí

9. júl 2018
    
Veľký Krtíš tento rok oslavuje 50. výročie vzniku mesta a okresu. Pri tejto príležitosti mesto organizuje rôzne akcie a podujatia. Jednou z nich bola aj literárna a výtv ...viac...


 

Nové atrakcie na Bio kúpalisku

Nové atrakcie na Bio kúpalisku

2. júl 2018
        
Jedinečné Bio kúpalisko KRTKO tento rok opäť poteší svojich návštevníkov niečím novým. Okrem bazénov, detského ihriska a miesta na oddych jeho návštevníci môžu od dn ...viac...


 

Vysvedčenia sú už rozdané

Vysvedčenia sú už rozdané

29. jún 2018
     
Žiaci troch veľkokrtíšskych základných škôl už majú vysvedčenia vo svojich rukách. Triedni učitelia ich dnes rozdávali svojim žiakom za ich celoročnú prácu. Najväčšiu ...viac...


 

Vyhodnotenie súťaže NAŠE MESTO

Vyhodnotenie súťaže NAŠE MESTO

28. jún 2018
    
Literárno – výtvarnú súťaž NAŠE MESTO vyhlásilo veľkokrtíšske CVČ , v spolupráci s Mestom a to pri príležitosti 50. výročia vzniku mesta a okresu. Do súťaže prišlo 110 ...viac...


 

Rozlúčka s materskou škôlkou

Rozlúčka s materskou škôlkou

27. jún 2018
        
Obradná sieň Mestského úradu vo Veľkom Krtíši patrila v týchto dňoch škôlkarom. Lúčili sa tu s materskou škôlkou, s pani učiteľkami a s mladšími spolužiakmi. Zbor p ...viac...


 

HUG DAY 2018

HUG DAY 2018

27. jún 2018
      
Medzinárodný Deň objatí – HUG DAY – sa koná na Slovensku už po siedmy krát. Dobrovoľníci rozdávajú objatia a úsmevy, tento rok aj vo Veľkom Krtíši. Poslaním tohto dňa ...viac...


 
Položky 1-6 z 49

Veľký Krtíš dnes - archív


 

OZNAMY

Asfaltovanie prístupovej komunikácie ul. Červenej armády

Mesto Veľký Krtíš

OZNAMUJE, že

na Ul. Červenej armády

sa bude realizovať

asfaltovanie prístupovej komunikácie

dňa  20.07.2018  (v piatok)

od 8,00 – 18,00 hod.

bude obmedzená doprava po miestnej komunikácii

( vjazd a výjazd )

 

Informácie  tel.:  47 4812 122 alebo  47 4812 123

viac...


 

Asfaltovanie prístupovej komunikácie ul. Novohradskej

Mesto Veľký Krtíš
OZNAMUJE, že

na Ul. Novohradskej

sa bude realizovať

asfaltovanie prístupovej komunikácie

dňa 23.07.2018 (v pondelok)
a
dňa 24.07.2018 (v utorok)
v čase od 7:30 – 18:00 hod.

Uvedená ulica bude z dôvodu stavebných prác

ÚPLNE UZAVRETÁ

(vjazd a výjazd nebude možný)

Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali
dočasné dopravné značenie a motorové
vozidlá, ktoré budú v týchto dňoch používať,
odparkovali na okolitých parkoviskách.

Informácie  tel.:  047 4812 122 alebo  047 4812 123
V prípade nepriaznivého počasia Vás budeme informovať o zmene termínu prác.

viac...


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie - ul. Št.Tučeka 85

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina

SSE-D

oznamuje, obyvateľom že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 

23.07.2018 v čase od 07:30 hod do 13:30 hod.

na ul. Št.Tučeka 85 úplne prerušená dodávka elektrickej energie.

viac...


 

Letné premietanie filmov

Milí priatelia, nakoľko počasie býva v letných mesiacoch vrtkavé a my Vám chceme vyjsť v ústrety - v prípade nepriaznivého počasia v deň plánovaného premietania filmu na amfíku, presunieme premietanie na 20:00 hod. do kinosály Kultúrneho domu.

letné premietanie filmovSledujte nás na FB Mestského kultúrneho strediska a na webovej stránke nášho mesta.
18:00 hod. v deň premietania sa dozviete o koľkej a kde premietneme vami vybrané filmy.

 

Tešíme sa na Vás!

viac...


 

Verejná zbierka na obnovu rodného domu A. H. Škultétyho

Občianske združenie Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho

Verejná zbierka na obnovu rodného domu A. H. Škultétyho

vyhlasuje VEREJNÚ ZBIERKU na obnovu rodného domu A. H. Škultétyho nášho najvýznamnejšieho rodáka, štúrovca, spisovateľa, etnografa, folkloristu a evanjelického kňaza.

Dobrovoľný peňažný príspevok môžete zasielať na číslo účtu

SK32 5200 0000 0000 1778 9765 - OTP Banka Slovensko, a.s.

ĎAKUJEME

Verejná zbierka registrované MV SR pod číslom 000-2018-6430,
čas konania: od 1.3.2018 do 28.2.2019

viac...


 

Voľné pracovné miesto - učiteľ materskej školy

Materská škola Poľná 2, 990 01 Veľký Krtíš

Voľné pracovné miesto - učiteľ materskej školy

hľadá zemestnanca na pozíciu: 

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Počet voľných pracovných miest: 3

Nástup: 1.9.2018

viac...


 

ZŠ, Nám.A.H.Škultétyho 9, Veľký Krtíš hľadá zamestnanca na zastupovanie počas MD (školský rok 2018/2019)

Riaditeľstvo ZŠ, Nám.A.H.Škultétyho 9, 990 01 Veľký Krtíš

zastupovanie počas MD

hľadá na zastupovanie počas MD (školský rok 2018/2019) zamestnanca na pozíciu vedúcej školskej jedálne.

Požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou ekonomického smeru, stredná hotelová škola, príp. odbor kuchár - príprava jedál - SOŠ s maturitou.  

Predpokladaný nástup do zamestnania - august 2018.

viac...


 

Výzva v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor

poľnohospodárska pôda

upozorňuje a vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje § 3 zákona.

viac...


 

Vy triedite my sa postaráme

SNAŽTE SA ODPAD NETVORIŤ VÔBEC.

envi-pak

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. Trieďte odpad, oplatí sa to finančne. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

viac...


 

Harmonogram vývozov biologicky rozložiteľného odpadu z IBV

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov,
že zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa uskutoční v týchto termínoch:

 

 

JÚL

 

 

 

9.07.2018

 

 

 

23.07.2018

 

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

 

6.08.2018

3.09.2018

1.10.2018

 

20.08.2018

17.09.2018

15.10.2018

 

viac...


 

Ponuka denných letných táborov pri CVČ Veľký Krtíš šk. rok 2017/2018

Ponuka denných letných táborov pri CVČ Veľký Krtíš šk. rok 2017/2018

Centrum voľného času

  1. turnus:   9.7.2018 do 13.7.2018
  2. turnus: 16.7.2018 do 20.7.2018
  3. turnus:   6.8.2018 do 10.8.2018

 

Cena : 35 € ..... (obed, cestovné, vstupenky, spotrebný materiál)

viac...


 

Letný športovo – turistický tábor v Krahuliach

Centrum voľného času

Vás srdečne pozýva na letný športovo – turistický tábor v Krahuliach

Tábor sa bude konať od nedele 22.07.2018 do piatku 27.07.2018 v krásnom prostredí Kremnických vrchov. Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Stred Európy.

Tábor je určený pre deti vo veku od 8 do 15 rokov. Deti budú mať zabezpečený pitný režim a stravu 5 krát denne.

viac...


 

Postup otvárania výmerov doručených do elektronickej schránky

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sme povinný so subjektami, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku komunikovať elektronicky.

egovernment

V prípade že Vám bol doručený elektronický dokument a máte problém ho otvoriť postupujte podľa návodu...

viac...


 
TERMÍNY ODBERU krvi na rok 2018.pdf TREMINY ODBERU krvi na rok 2018.pdf (280.2 kB)

Dnes má službu:

BENU
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28297

 
 
 
14833

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka