Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

minv
https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 


OZNAM
o doručovaní oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do volebných komisií

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka je potrebná doručiť
osobne na Mestský úrad Veľký Krtíš, prízemie, č. dverí 15

alebo

e-mailom oskenované na adresu: volby@velky-krtis.sk

  • do mestskej volebnej komisii vo Veľkom Krtíš

do 11.09.2018 do 24:00 hod.

  • do okrskových volebných komisií vo Veľkom Krtíši

do 11.10.2018 do 24:00 hod.


Oznámenie

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisii a okrskových volebných komisií vo Veľkom Krtíši je:

volby@velky-krtis.sk


 


 
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY zo 6.júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (127 kB) (127 kB)

 
Zákon č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2014_180.pdf (512.9 kB) (512.9 kB)

 
Zákon č. 181/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z.
 2014_181.pdf (317.5 kB) (317.5 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
 vzn_7_2015_o_vyhradeni_miesta_a_ustanovei_podmienok_na_umistnovanie_volebnych_plagatov_na_verejnych_preistranstvach_pocas_volebnej_kampane.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Informácie pre voliča
 Informácie pre voliča.pdf (264.5 kB) (264.5 kB)

 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov.pdf (389 kB) (389 kB)

 
Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Veľký Krtíš
 Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Veľký Krtíš.pdf (226.8 kB) (226.8 kB)

 
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie
 Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie.pdf (224.9 kB) (224.9 kB)

 
Oznámenie počtu obyvateľov mesta Veľký Krtíš
 Oznámenie počtu obyvateľov mesta Veľký Krtíš.pdf (216.6 kB) (216.6 kB)

 
Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín v meste Veľký Krtíš
 Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín v meste Veľký Krtíš.pdf (347.1 kB) (347.1 kB)

 
Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií
 Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií.pdf (186 kB) (186 kB)

 
Určenie volebných okrskov a volebných miestností
 Určenie volebných okrskov a volebných miestností.pdf (575.1 kB) (575.1 kB)

 
  • Štvrtok2412graphic-icon
  • Piatok239graphic-icon
  • Sobota137graphic-icon
TERMÍNY ODBERU krvi na rok 2018.pdf TREMINY ODBERU krvi na rok 2018.pdf (280.2 kB)

dnes je: 20.9.2018

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28370

 
 
 
14878

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka