Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálne stránky mesta Veľký Krtíš

Poslanie a funkcie komisií:

______________________________________________________

Komisie mestského zastupiteľstva sú fakultatívne orgány samosprávy mesta, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších obyvateľov mesta.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE KOMISIÍ:

Komisie mestského zastupiteľstva majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam mestského zastupiteľstva.
Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.

- poradná funkcia

Komisie mestského zastupiteľstva v rámci poradnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené:
- vypracovávajú stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste,
- vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta.

- iniciatívna funkcia

Komisie mestského zastupiteľstva v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené: - vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života
  mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva,
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade, ktorá je povinná sa nimi zaoberať,
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi  
  zaoberať  a informovať komisiu o výsledku riešenia.

- kontrolná funkcia

Komisie mestského zastupiteľstva v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadenié:
- kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti,
- kontrolujú, ako sa vykonávajú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta,
- dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu na
  dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta,
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Benu
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 25.3.2017

meniny má: Marián

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
27732

 
 
 
14484

 

8495036

Úvodná stránka