Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív 2009

Tlačové správy

Schválený rozpočet
 

22. december 2009


     Mesto Veľký Krtíš má už schválený rozpočet na nasledujúci rok. Poslanci mestského zastupiteľstva ho schválili na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. Programový rozpočet je rozdelený do 14 programov. Každý program predstavuje rozpočet pre danú oblasť, s definovaným zámerom. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, reprezentujúce plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií.
Mesto sa v rozpočte snaží prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať.
Rozpočet na rok 2010 je plánovaný ako vyrovnaný, príjmy teda predstavujú 12.681.754 eur, a výdavky tiež 12.681.754 eur.
Mesto ním chce zabezpečiť všetky potreby svojich občanov, chod mesta a čo sa týka investícií, hlavným cieľom je zrealizovanie schválených projektov z eurofondov a dokončenie investícií, s ktorými mesto tento rok začalo. V roku 2010 mesto začne aj s realizáciou ďalších dvoch projektov z eurofondov: Regenerácia sídla mesta Veľký Krtíš a Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Poľná.
Programový rozpočet mesta Veľký Krtíš sa opiera o Územný plán mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasné, dlhodobé strategické ciele.
 

                                                                                                              Erika Ľavčoková

 


 


 

Zber šatstva


11. december 2009


     „Nevyhoď! Daruj a pomôž iným.“ Takto znela výzva primátora mesta, Ing. Dalibora Surkoša, ktorý spolu so svojimi zamestnancami zorganizovali zbierku šatstva.
Pulóvre, tričká, nohavice, kabáty či topánky stojace v skrini tak priniesli na „jednu kopu“, aby pomohli tým, ktorí aj takúto pomoc potrebujú. V spolupráci so základnými školami v meste, sa urobil zoznam rodín a z veľkej „kopy šatstva“ začalo ubúdať. 25 pozvaných rodín si mohlo vybrať to, čo v ich šatníku chýba. Od šatstva pre deti až po oblečenie pre dospelých. Deti spolu so svojimi rodičmi skúšali a vyberali si to, čo im padlo do oka a hlavne to, čo pre každý deň potrebujú. Aj touto akciou chcelo Mesto pomôcť tým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.
 

                                                                                                           Erika Ľavčoková

 

 


 

 


 

Športovec roka 2009

27. november 2009


     Mesto Veľký Krtíš už pozná mená svojich NAJ športovcov za rok 2009.
Druhý ročník udeľovania titulu ŠPORTOVEC ROKA opäť napĺňal myšlienku tohto slávnostného galavečera. Počas neho primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, chce každoročne aj takýmto spôsobom podporiť, poďakovať a ukázať tých, ktorí v športe čosi dokázali a stále dokazujú. Za svoje výkony a umiestnenia v športových rebríčkoch si zaslúžia obdiv i úctu.
Tento ročník mal tri kategórie: Deti, Dospelí a treťou kategóriou bola kategória Za rozvoj športu v Meste Veľký Krtíš. Táto kategória bola svojim spôsobom špecifická. Nemala svojho víťaza. Tým, ktorí v nej boli nominovaní chcel primátor ako aj Komisia pre kultúru, mládež a šport poďakovať za to, že v meste vychovali i vychovávajú športové talenty. A tak si cenu odniesli: Ivan Kvasnica z Karate klubu, Andrea Bystrianska – mažoretky Plamienky a Jozef Sulaček – TJ Elán.
Športovcom roka 2009 v kategórii Deti sa stal Maroš Hečko z Karate klubu.
V kategórii Dospelí si už po druhý krát titul odniesla Lenka Gáliková, ktorá mesto reprezentuje v plávaní.
Celkom bolo Komisiou pre kultúru, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve, nominovaných 14 športovcov.

                                                                                             

                                                                                                               Erika Ľavčoková

 


 


 

Burza informácií

5. november 2009


     Potrebujete informácie? Príďte dnes na veľkokrtíšsku Burzu informácií! Žiaci končiaci ročníky základných škôl a ich rodičia, dostanú informácie o stredných školách, ktoré prostredníctvom svojej prezentácie študijných a učebných odborov, približujú život ich škôl.
Všetci návštevníci si môžu pozrieť prezentáciu niekoľkých zamestnávateľov, pôsobiacich nielen v okrese. A niektorí si možno vďaka prezentáciám pracovno-personálnych agentúr na tejto burze nájdu nové pracovné miesta. Informovať sa môžete aj o činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Usporiadatelia Burzy informácií - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši a mesto Veľký Krtíš – ponúkajú aj diskusiu partnerov pôsobiacich na regionálnom trhu práce.
V poradí už tretí ročník chce všetkým svojim návštevníkom ponúknuť množstvo informácií, aj pre ich ďalšie napredovanie.

                                                                                                          Erika Ľavčoková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

„ Aby deti nezomierali “
 

5. november 2009


     Aj veľkokrtíšski prváčikovia si dnes zo školy prinesú reflexného smajlíka žltozelenej farby. Dostali ho od príslušníkov miestnej Mestskej polície, so slovami: „ Keď prechádzaš cez cestu, najskôr sa pozri vľavo, potom vpravo a ešte raz vľavo“. Kampaň Detského fondu SR „Aby deti nezomierali“ je zameraná na zníženie detskej úrazovosti, pretože práve úrazy patria u detí k najčastejším príčinám úmrtia. Policajti im teda vysvetlili, že napríklad aj vďaka týmto smajlíkom, ktorých si môžu pripnúť na školskú tašku, šaty, ale aj na bicykel, sa zvyšuje ich bezpečnosť, pretože smajlíci im umožnia to, že budú lepšie videní. Letáčik v podobe skladačky im poradí, ako sami môžu prispieť k väčšej bezpečnosti. Pripomína im, aby nezabúdali na ochrannú prilbu pri športovaní, na pripútanie sa v aute, a na to, aby sa každý z nich chránil pred úrazmi.

                                                                                                              Erika Ľavčoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Monitorovací systém už funguje


2. november 2009


     Od včerajšieho rána sa už 5 pracovníkov v operačnej miestnosti na Mestskej polícii strieda pri sledovaní záznamov zo 7 kamier, ktoré mestu budú pomáhať pri boji s vandalmi.
Po zaškolení a oboznámení sa s celým systémom monitorovacieho kamerového systému, operační pracovníci v chránenom pracovisku, dohliadajú na poriadok a bezpečnosť. V štyroch zmenách záznamy sledujú 24 hodín denne, a v prípade akýchkoľvek zistení protiprávneho konania, okamžite kontaktujú príslušníkov mestskej polície. Projekt s dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má hodnotu cca 46.500 €. Kamery by mali pomôcť pri ochrane majetku, dohliadnuť by mali na bezpečnosť a pomôcť by mali aj pri odhaľovaní anonymity tých, ktorí si doteraz mysleli, že na ich „kúsky“ nikto nemôže prísť.
Okrem centra mesta, okolia fontán, detského ihriska a mestského úradu, kde už kamery sú,
by mali do budúcnosti pribudnúť ďalšie miesta, ktoré budú prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému pod dohľadom kamier. 

                                                                                                            Erika Ľavčoková

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

Operačný plán zimnej údržby
 

28. október 2009


     Mesto Veľký Krtíš má už svoj Operačný plán zimnej údržby na obdobie zimy
2009 – 2010, ktorú bude zabezpečovať Mestská skládka, Veľký Krtíš. Jeho prijatím chce zabezpečiť kvalitnú prípravu na zimné obdobie. Aby miestne komunikácie, parkoviská, verejné plochy a chodníky v meste boli upravené a zjazdné, a nedostatky spôsobené poveternostnými či klimatickými podmienkami včas odstránené.
Tento plán presne určuje organizáciu a riadenie zimnej údržby, zásady pri jej výkone, organizáciu spravodajskej služby, ako aj pohotovosť a skládky posypových materiálov. Komunikácie sú rozdelené do troch etáp, podľa dôležitosti. Do prvej a najdôležitejšej skupiny patrí areál nemocnice, polícia, potravinárske predajne, autobusové nástupištia, križovatky a komunikácie s najväčšou frekvenciou.
Údržba sa bude vykonávať strojne a ručne.
Začiatok zimnej údržby písomne určí mesto Veľký Krtíš, minimálne 24 hodín pred jej zahájením a to v závislosti od počasia. Plná zimná pohotovosť je zatiaľ naplánovaná od 15.12. 2009 do 31.1. 2010.
Minuloročná zima, do 31.12. 2008, vyšla mesto 2.200.000, Sk. Tento rok je na túto položku v mestskom rozpočte naplánovaných 82.980 € (2.500.000, - Sk).

 

 

 

                                                                                                          Erika Ľavčoková
 


 


 

Monitorovací systém

22. október 2009


     Centrum mesta, okolie mestských fontán, detské ihrisko a mestský úrad sú od dnešného dňa pod drobnohľadom. Veľkokrtíšska radnica sa rozhodla bojovať s vandalmi aj pomocou monitorovacieho systému. Oká 7 kamier majú slúžiť hlavne v oblasti ochrany majetku mesta, aby sa nepoškodzovali novovybudované ako aj zrekonštruované investície, ktoré mesto stálo nemalé finančné prostriedky a rukami vandalov sa ich cena zvyšuje, lebo aj opravy zaťažujú mestský rozpočet. A tak výstupy kamier monitorovacieho systému v operačnej miestnosti budú sledovať od 1. novembra 2009 operační pracovníci.
Mesto v priestoroch sídla Mestskej polície zriadilo z Dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny chránenú dielňu, kde piati operační pracovníci, z radov zdravotne postihnutých občanov, budú záznamy sledovať 24 hodín denne. V týchto dňoch prebieha ich školenie, aby o pár dní boli nápomocní hliadkam Mestskej polície.
Záznamy monitorovacieho systému by mali pomôcť pri odhaľovaní páchateľov protiprávnych konaní, ktorí si pod rúškom anonymity a možno pasivity občanov mysleli, že majú „voľné pole pôsobnosti“.
Plány do budúcnosti počítajú ešte s ďalšími, 13timi, kamerami.


                                                                                                            Erika Ľavčoková


 


 

Regenerácia sídla mesta Veľký Krtíš

17. september 2009


     Mesto Veľký Krtíš ako prvé v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP, pre projekt „Regenerácia sídla mesta Veľký Krtíš“. Nenávratný finančný príspevok vo výške 1.253.626 € bol schválený. Úspešný projekt zameraný na centrum mesta je teraz v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. V meste by sa mala zrekonštruovať Ul. M.R. Štefánika, J.A. Komenského ako aj Nám. A.H. Škultétyho. Výška celkových oprávnených výdavkov predstavuje 1.319.606 €, mesto má teda 5%tnú spoluúčasť. Táto suma zahŕňa rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, úpravu verejného priestranstva i verejnej zelene, sadové úpravy ako aj drobnú architektúru. Vďaka získaným finančným prostriedkom by sa malo zrekonštruovať aj verejné osvetlenie a priľahlé parkoviská.
Realizácia projektu je naplánovaná na marec budúceho roka a mestu Veľký Krtíš by „Regenerácia sídla mesta Veľký Krtíš“ mala priniesť krajšie, modernejšie a upravenejšie centrum a tým zvýšenie kvality života a celkovú konkurencieschopnosť.


                                                                                                             Erika Ľavčoková


 


 

Aréna otvoreného kúpaliska

2. september 2009


     Stavebné práce na Aréne otvoreného kúpaliska (pri Krytej plavárni) v rámci dobudovania Športovo-spoločenského areálu mesta Veľký Krtíš sa už začali. Po výrube drevín sa v súčasnosti realizuje objekt „Odvodnenie od spodnej vody a využitie vody na technické účely“, nakoľko je na území vysoká hladina spodnej vody. Súčasne sa uskutočňujú aj zemné práce pre objekty bazénov. Po skončení týchto prác bude pokračovať realizácia stavebného objektu „Vodná plocha prírodného bazénu“, preložka trafostanice, výstavba vstupného objektu so šatňami a oplotenie celého areálu.
Verejné prírodné biotopy na kúpanie sú umelo vybudované, avšak výsledne vyzerajú ako prírodné jazerá, a sú šetrné k životnému prostrediu. Ich vyvážený prírodný systém využíva biologické funkcie rastlín k prirodzenému čisteniu vody bez pridávania chemických a dezinfekčných prostriedkov.
Mesto Veľký Krtíš by brány Arény otvoreného kúpaliska malo otvoriť v priebehu budúcej letnej sezóny.
Táto investícia bude magistrát stáť cca 1.328.000 € (40.000.000, Sk).

 

                                                                                                              Erika Ľavčoková
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Rekonštrukcia, zateplenie a modernizácia ZŠ
 

14. júl 2009


     Cca 1.480.000 € to je suma, ktorú Mesto Veľký Krtíš získalo v rámci Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania. Pri celkových nákladoch cca 1.549.000 € sa Základná škola na Ul. Komenského komplexne rekonštruuje už štvrtý mesiac. Práce na výmene okien sú už vo všetkých rekonštruovaných objektoch ukončené. V súčasnosti sa realizuje zateplenie a nová hydroizolácia striech. Budovy základnej školy čaká aj zateplenie, ktoré je už zrealizované na cca 60% objektoch, na ďalších sa pracuje. Žiakov bude čakať aj vynovený interiér. Vnútorné úpravy pozostávajú z výmeny hygienických zariadení, novej keramickej dlažby aj obkladov. Nová bude aj počítačová a jazyková učebňa. Interiérová rekonštrukcia čaká aj telocvičňu, a kuchyňu.
Do každého z rekonštruovaných objektov bude riešený aj samostatný bezbariérový vstup, aby škola bola otvorená a prístupná pre každého.
Ukončenie prác je naplánované do júna 2010.
Cca 1.324.000 € je suma, ktorú sa podarilo Mestu získať v rámci spomínaného operačného programu na Základnú školu, na Nám. A.H. Škultétyho. Tu by sa s prácami malo začať v auguste, teda už o necelý mesiac.
Mesto Veľký Krtíš podalo podobný projekt aj na Materské školy. Ten je v súčasnosti na posudzovaní na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 

                                                                                                                     E. Ľavčoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

Zrekonštruované miestne komunikácie

10. jún 2009


     5220 m² veľkokrtíšskych miestnych komunikácií má za sebou kompletnú rekonštrukciu. Časti miestnych komunikácií na Ul. Banícka, Písecká, Lučenská, Družobná, Boženy Němcovej a Novohradská za posledné obdobie troch týždňov zmenili svoj vzhľad a tak potešili nejedného vodiča. Rekonštrukcia začala vyfrézovaním poškodeného asfaltu, opravili sa kanalizačné šachty a uličné vpuste, a následne sa natiahol nový asfaltový koberec.
Mesto sa takouto kompletnou rekonštrukciou rozhodla dať do poriadku tie miestne komunikácie, ktorých stav si to už vyžadoval. Posledné práce boli ukončené dnešným dňom. Táto investícia stála mesto 135.980 €.

                                                                                                             Erika Ľavčoková
 


 


 

PERMONÍK – detské ihrisko

9. jún 2009


     Košíkom plným cukríkov pokrstil primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, nové detské ihrisko na Ul. Venevskej. Podtitulom myšlienky detského ihriska je: „mesto Veľký Krtíš svojim deťom“. Šmýkačky, preliezačky, hojdačky, lanovka, domček ako aj iné detské atrakcie už od tejto chvíle patria tým, pre ktorých sú určené. A tak sa deti z materských škôl pustili do skúšania všetkých atrakcií, ktoré ich každý deň na tomto ihrisku budú čakať. Spolu s rodičmi a kamarátmi sa tu budú môcť hrať od 9:00 do 20:00 hodiny. Vstup do detského ihriska je možný na základe KARTY Mesta. Mesto aj takýmto spôsobom chce predovšetkým deťom a ich rodičom poskytnúť miesto, kde budú môcť tráviť voľné chvíle a kde sa deti budú môcť dosýta zahrať.

              

                                                                                                                  E. Ľavčoková
 


 


 

Olympiáda Materských škôl

25. máj 2009

 

     „Sľubujeme, že budeme súťažiť čestne a podľa športových pravidiel“, takto znel sľub malých olympionikov na olympiáde v MŠ na Ul. P.O. Hviezdoslava po tom, čo im primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, priniesol olympijský oheň. 66 detí zo šiestich materských škôl, čakalo šesť súťažných disciplín: beh, beh s fúrikom, skok z miesta, hod mokrou tenisovou loptičkou, kop na bránku a mix. V poslednej disciplíne najmenší olympionici súťažili spolu so svojimi rodičmi. Do ôsmeho ročníka už tradičnej olympiády sa po prvý krát zapojila aj „cezpoľná“ MŠ z Dolných Plachtiniec. Malým olympionikom nechýbala súťaživosť, odvaha a snaha byť čo najlepšími. Víťazom tohtoročných Olympijských hier sa stalo družstvo z MŠ na Ul. P.O. Hviezdoslava. Okrem víťazných medailí, si odniesli aj putovný pohár primátora a právo hrdiť sa titulom NAJ olympionici. O rok, o tento titul ako aj o víťazný pohár, budú zase bojovať škôlkári, ktorí už od teraz chcú začať trénovať.

                                                                                                            Erika Ľavčoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Zasadol krízový štáb mesta Veľký Krtíš

20. máj 2009


     Výcvikový priestor Lešť, odbor simulačných technológií, sa včera stal miestom, kde bol zvolaný a kde zároveň zasadal krízový štáb mesta Veľký Krtíš.
A to potom, čo primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, vyhlásil mimoriadnu situáciu, vzhľadom na dopravnú nehodu osobného motorového vozidla s kamiónom prepravujúcim nebezpečnú látku čpavok. Pri nehode došlo k zraneniu osôb a k unikaniu nebezpečnej látky. Krízový štáb teda musel vzniknutú situáciu riešiť a to v spolupráci s Obvodným úradom, Hasičským a záchranným zborom, Policajným zborom a Záchranou zložkou. Po informovaní občanov Krízový štáb mesta, musel zabezpečiť uzáveru cesty, ako aj zamedzenie vstupu osôb do ohrozeného priestoru a pripravoval evakuáciu obyvateľov z ohrozeného priestoru. Zároveň sa musela zabezpečiť cisterna, proti úniku nebezpečnej látky a následne jej prečerpanie.
Členovia krízového štábu museli konať rýchlo, zodpovedne a hlavne tak, aby nedošlo k zraneniu osôb, ani k poškodeniu majetku. Hoci šlo len o simulovanú situáciu, k problémom sa pristupovalo tak, akoby sa situácia skutočne diala a to až do posledného okamihu, kedy bola mimoriadna udalosť odvolaná.
Cieľom tohto cvičenia bolo preverenie opatrení na ochranu obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti, nácvik činnosti Obvodného úradu a Krízového štábu mesta, a tiež využitie poznatkov pri realizácií opatrení pri vzniku takejto či inej situácii, kde ide o ochranu obyvateľstva.
 

                                                                                                             Erika Ľavčoková

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Prví v rámci projektu Regenerácia sídla mesta

 

18. máj 2009


     Mesto Veľký Krtíš, ako prvé v Banskobystrickom kraji, podalo žiadosť o Nenávratný finančný príspevok pre projekt Regenerácia sídla mesta, v rámci Regionálneho operačného programu. Projekt je zameraný na centrá miest. Cieľom opatrenia je posilnenie vybavenosti územia a zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel, aj zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev.
Zámerom Veľkého Krtíša je riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, úprava verejného priestranstva, verejnej zelene a taktiež verejné osvetlenie. Vynovenie sa týka Ulice M.R. Štefánika a Ulice Komenského a tiež Námestia A.H. Škultétyho. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 1.253.626 €, je teraz na posudzovaní. Mesto by za tieto finančné prostriedky chcelo svoje centrum zrekonštruovať, vylepšiť i skrášliť. Celkové výdavky sú naplánované na 1.319.606 €.
Ak by mesto bolo v rámci projekt úspešné, s prácami by sa mohlo začať v priebehu budúceho roka a Veľkokrtíšanom by zregenerované sídlo prinieslo zvýšenie kvality života a ešte krajšie centrum.

                                                                                                              Erika Ľavčoková
 


 


 

Mestská polícia medzi najmenšími

29. apríl 2009


   Škôlkárom z Materskej školy na Ul. Červenej armády dnes veľkokrtíšski mestskí policajti založili putá. Názorne im ukázali ako zasahujú pri bitkách, ako zabezpečujú dozor pri rôznych akciách a previezli ich aj v služobnom aute so zapnutými sirénami.
Aj takýmto spôsobom chce Mesto Veľký Krtíš už tých najmenších oboznámiť s kompetenciami príslušníkov mestskej polície, hravou formou im ukázať s čím všetkým sa pri svojej práci stretávajú a ako im môžu pomôcť. Cieľom je aj vštepovať deťom zásady slušného správania sa, jednak voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu. Naučiť vážiť si pieskoviská, preliezačky i zeleň, na ktorej sa každodenne hrajú.
Kartička s číslom 159, ktorú dostal každý škôlkár, by mala pripomenúť, že aj toto telefónne číslo je núdzovým číslom a že Mestská polícia je tu aj pre ich ochranu.
 

                                                                                                      Erika Ľavčoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Karta MESTA Veľký Krtíš


27. apríl 2009


   Veľkokrtíšsky magistrát chce odmeniť svojich občanov, ktorí si plnia všetky povinnosti voči svojmu mestu. To znamená že tí, ktorí majú zaplatenú Daň z nehnuteľností, Daň za psa, Daň za užívanie verejného priestranstva, ako aj Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, k dátumu 31.12. 2008, majú nárok na Kartu MESTA Veľký Krtíš.
Primátor, Ing. Dalibor Surkoš, aj takýmto spôsobom chce poďakovať a oceniť Veľkokrtíšanov.
Majiteľ takejto karty bude môcť využívať 50%tné zľavy a ďalšie iné výhody, a to počas celého roka 2009. Tí, ktorí teda prejavia záujem a budú spĺňať všetky náležitosti, môžu už od druhej polovice mája s Kartou využiť tieto výhody:

- 50% zľavu na hodinový vstup do Krytej plavárne
- 50% zľavu na hodinový prenájom Multifunkčného ihriska pri I. ZŠ
- bezplatný vstup do novovybudovaného Detského ihriska na Ul. Venevskej
- bezplatný vstup na VINOBRANIE 2009, ŠPORTOVEC ROKA 2009
- bezplatný vstup na akcie, ktoré sa budú konať v parku za Kultúrnym domom

Myšlienka Karty Mesta je jednoduchá – prehĺbiť vzťah občana k svojmu mestu, nakoľko mesto je tu pre svojich občanov, ale aj občan pre svoje mesto.
 

                                                                                                           Erika Ľavčoková


 


 

Opäť pomohol


15. apríl 2009


     9. apríla sa zatvorili dvere Sociálneho zariadenia pre ľudí bez prístrešia. Toto zariadenie poskytuje svoje služby počas zimných mesiacov, od 20:00 hod do 8:00 hod. Prví „nájomníci“ tak využili jeho služby 9. januára.Okrem 13tich lôžok, zariadenie poskytlo aj možnosť osobnej hygieny. Počas tejto sezóny „azylák“, ako ho mnohí poznajú, poskytol viac ako 500 nocľahov, za poplatok 1€ alebo 50 centov pre tých, ktorí sú v hmotnej núdzi. Oproti minulej sezóne sa počet tých, ktorí využili služby tohto zariadenia zvýšil.
Teraz sociálne zariadenie na Ul. Železničnej čaká veľké upratovanie, aby počas ďalšej sezóny mohlo opäť poskytovať svoje služby tým, ktorí nemajú kde skloniť svoju hlavu a nechcú ostať počas zimných nocí na ulici. Veľkokrtíšsky magistrát túto službu by mal opäť poskytnúť v priebehu mesiaca október. Závisí si to však od klimatických podmienok. Novou službou v „azyláku“ by mala byť spoločná kuchyňa a práčovňa.


                                                                                                              Erika Ľavčoková
 


 


 

Jednota dôchodcov

1. apríl 2009


     Miestna organizácia Jednoty dôchodcov vo Veľkom Krtíši má už určené svoje priority na rok 2009. Na svojej výročnej schôdzi, na ktorú prijal pozvanie aj primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, ich prijali všetci jej členovia. Okrem pravidelných zasadnutí, budú organizovať rôzne podujatia, ako napr. kultúrne akcie, poznávacie zájazdy, či návštevu kúpeľných zariadení. Medzi hlavné úlohy v tomto roku bude patriť aj organizovanie akcií v spolupráci s Poradňou zdravia, besedy a prednášky so Slovenským červeným krížom.
Primátor ich informoval o plánoch Mesta, a o realizácii už úspešných projektov v rámci Eurofondov. Spoločne diskutovali aj o zahraničných investoroch. Primátor veľkokrtíšskym členom Jednoty dôchodcov aj na tento rok ponúkol zlacnený vstup do miestnej plavárne a to v sume 30 centov.
Miestna organizácia chce aj tento rok zvýšiť počet svojich členov a prispievať k príjemnejšiemu životu dôchodcov.

                                                                                                                     E. Ľavčoková

 


 


 


 

Deň učiteľov

27. marec 2009


     Deväť učiteľov z troch základných a jednej umeleckej školy, ocenil primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, v rámci osláv Dňa učiteľov. Aj takýmto spôsobom sa poďakoval za ich prácu, ktorá začína prijatím prváčikov do školského sveta, spoznávaním a čítaním prvých písmeniek, cez prvé správne či menej správne vyriešené príklady, až po poučky a praktické veci pre každodenný život. Ocenení učitelia za svoju prácu dostali plaketu J. A. Komenského.

I. ZŠ, na Ul. Komenského
Mgr. Zora Bačíková – za dlhoročné vynikajúce výsledky v pedagogickej práci
Mgr. Jana Heinereichová – za dlhoročné vynikajúce výsledky v pedagogickej práci
Eva Čačková – za dlhoročnú vynikajúcu prácu s deťmi v školskom klube detí

II. ZŠ, na Nám. A.H. Škultétyho
Mgr. Mária Ižoldová – za dlhoročnú prácu v školstve
Mgr. Ľudmila Mesárošová – za dlhoročnú prácu v školstve
Mgr. Viera Vanková – za dlhoročnú prácu v školstve

III. ZŠ, na Ul. Poľnej
Mgr. Silvia Zuckerová – za dlhoročné úspechy dosahované v príprave žiakov v olympiáde z nemeckého jazyka
Mgr. Renata Mináriková – za aktívnu účasť v medzinárodnej súťaži „Mestá okolo sveta“ (3. miesto)

ZUŠ, na Ul. Komenského
Mgr. Alžbeta Liptáková - za dlhoročnú prácu v umeleckom školstve

                                                                                                                     E. Ľavčoková

 


 


 


 

Jarné upratovanie
 

26. marec 2009


     V meste Veľký Krtíš sa začalo s jarným upratovaním. Výtlky na cestách, zametanie či orezávky, ako aj odváženie zeleného odpadu – toto všetko je v pláne, v rámci jarného upratovania. Výtlky po zimnom období na najfrekventovanejších častiach miestnych komunikácií sú už vyspravené. Ostatné výtlky sú zmapované a postupne sa odstraňujú. Začalo sa už aj so zametaním v centre mesta. Podľa plánu sa bude pokračovať ďalej. 25 km miestnych komunikácií a 36 km chodníkov, a k tomu priľahlé parkoviská by mali byť pozametané v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, všetko v závislosti od klimatických podmienok. Od rodinných domov sa začal zvážať zelený odpad. Na verejných priestranstvách sa uskutočnili orezávky zelene.
Doteraz mesto tieto práce stáli cca 6.600 €. V nasledujúcich dňoch jarné práce pokračujú, magistrát chce, aby mesto bolo čisté.

                                                                                                                      E. Ľavčoková
 


 


 

Okresný snem ZMOVRu


24. marec 2009


     Viac ako 45 starostov a primátorov sa dnes stretlo na 19. sneme Združenia miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu. Predseda združenia, Ing. Dalibor Surkoš, predniesol správu o činnosti ZMOVRu za uplynulý rok, ako aj aktuálne otázky samosprávy, o ktorých starostovia a primátori diskutovali. Starostovia a primátori predniesli aj tému stavebného zákona, v ktorom sa uvažuje o tom, aby stavby do 150 m² mohli vzniknúť len na základe ohlásenia stavby. Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOSu informoval prítomných o zmenách v zákone o obecnom zriadení, o sociálnych službách, ako aj o vzniknutých sociálnych podnikoch. Zdôraznil, že obce môžu, no nemusia zakladať tieto sociálne podniky, je to len na ich rozhodnutí a zvážení. Diskutovalo sa aj o Memorande o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť, ktoré uzavrelo ZMOS s vládou Slovenskej republiky.

                                                        

                                                                                                                      E. Ľavčoková

 


 


 


 

Poďakovanie za vzácnu červenú kvapku

23. marec 2009


    Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši, v spolupráci s mestom Veľký Krtíš ocenil tých, ktorí darujú tú najvzácnejšiu tekutinu – krv a tým zachraňujú ľudské životy. Primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, za túto nenahraditeľnú pomoc poďakoval všetkým a tým, ktorí sú ocenení Jánskeho plaketou odovzdal darčeky.
Mesto Veľký Krtíš však oceňuje „svojich“ držiteľov Jánskeho plakety aj počas celého roka.
Dostávajú celoročnú parkovaciu kartu zadarmo a tiež vstup do mestskej plavárne je pre všetkých veľkokrtíšskych darcov krvi bezplatný, počas celého roka.
Aj takýmto spôsobom chce primátor vyjadriť poďakovanie, lebo vzácnych červených kvapiek nikdy nie je dosť, ako ani tých, ktorí ich darujú.

                                                                                                                      E. Ľavčoková

  


 

Polícia a pomoc ľuďom v núdzi

9. marec 2009


Mestskí policajti sa pri svojej práci stretávajú s rôznymi životnými situáciami, bez výnimky tých, kedy treba konať rýchlo a hlavne správne. Vedieť poskytnúť prvú pomoc je teda v ich prípade rovnako dôležité. Veľkokrtíšski príslušníci Mestskej polície sa teda zapojili do projektu POLÍCIA A POMOC ĽUĎOM V NÚDZI. Cieľom projektu je pripraviť príslušníkov pomocou modelových situácií, audiovizuálnej techniky a prednášok na zvládnutie pomoci človeku v núdzi.
A tak sa dnes učili čo robiť v prípade hromadných nehôd, ako si poradiť s popáleninami, i to, ako zistiť u poraneného vnútorné krvácanie. A samozrejme, ako v týchto prípadoch poskytnúť pomoc. Pomocou modelovej figuríny si vyskúšali aj pomoc pri dusení sa, či umelé dýchanie.
Po ukončení kurzu sa bude každý príslušník môcť preukázať certifikátom prvej pomoci, no čo je však dôležitejšie, bude mať bohaté skúsenosti pre svoju prácu a pre ľudí, ktorí v tej ktorej chvíli budú potrebovať pomoc.
V situáciách, keď ide o život, je dôležité vedieť pomôcť.


                                                                                                                      E. Ľavčoková


 


 


 

Medzinárodný deň žien
 

6. marec 2009


Aj tohtoročný Medzinárodný deň žien si pripomenul veľkokrtíšsky primátor
Ing. Dalibor Surkoš. Sviatok všetkých žien, ktorý sa traduje už desiatky rokov je oslavou nežnejších polovičiek. Svojim zamestnankyniam tak primátor pri tejto príležitosti v obradnej sieni zablahoželal, a daroval im sladký darček.
 

                                                                                                                     E. Ľavčoková

 


 


 

 

Prechádzka svetom funkčných modelov“
 

4. marec 2009


     Takúto prechádzku Vám ponúka výstava Leteckých, automobilových a lodných modelov. Široká verejnosť bez rozdielu veku môže vidieť viac ako 25 plne funkčných modelov. Ich hodnota je od 100 až do 1000 €. Hodnota pre modelárov a zberateľov sa však ani v tom prípade nevyčísľuje len peniazmi. Tá „ich“ hodnota je pri mnohých modeloch nevyčísliteľná. Niektoré z nich dokonca reprezentovali našu krajinu na Majstrovstvách Európy v r. 1997 a 1999 ako víťazi Majstrovstiev Slovenska.
Jeden z ôsmich členov veľkokrtíšskeho model-klubu, ktorí vystavované kusy zapožičali, návštevníkom ponúka aj zaujímavé historky a príbehy jednotlivých exponátov.
A tak tí skôr narodení sa v rámci prechádzky výstavou vracajú do detských čias a tí mladší, s údivom pozorujú to čo lieta, jazdí či plaví sa.
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa teda môžete do konca tohto týždňa rozhodnúť pre svoj dopravný prostriedok. Záleží už len od Vás, či máte radšej oblaky, pevnú zem alebo vodu.


                                                                                                                      E. Ľavčoková

 


 


 


 


Realizácia projektu
 

3. marec 2009


     Kým si veľkokrtíšski žiaci Základnej školy na Ul. Komenského užívajú jarné prázdniny, na ich škole sa práve dnes začali realizovať stavebné práce. Mesto bolo úspešné v rámci Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania a získalo cca 1.480.000 €.
Na stavbe Rekonštrukcia, zateplenie a modernizácia Základnej školy sa práce začali výmenou okien v objekte Školská jedáleň a budú pokračovať výmenou okien v špeciálnych učebniach, v triedach a napokon aj v telocvični. Súčasne sa budú realizovať aj ostatné vnútorné úpravy.
Po ich ukončení sa bude realizovať zateplenie všetkých objektov.
Zhotoviteľom diela na základe výberového konania je spoločnosť Combin Banská Štiavnica.
Ukončenie prác je naplánované na koniec roka 2009. Do tohto termínu by Mesto chcelo, aby boli všetky práce ukončené.

                                                                                                                 E. Ľavčoková

 


 

Zabíjačka na Námestí
 

23. február 2009


     Uplynulú sobotu sa na veľkokrtíšskom Námestí zabíjalo, tak ako kedysi na dedinách.
Tí, ktorí sa prišli na tradičnú zabíjačku pozrieť, mali možnosť vidieť celý postup, od toho ako sa prasa zakvačilo na trojnohu, a mäsiari sa ujali svojho remesla a rozporcovali ho, až po výrobu zabíjačkových špecialít. Ľudia s údivom a mnohí aj po prvý krát pozerali, ako to na takých zabíjačkách vlastne „chodí“.
Zo 138 kilového prasaťa ste si mohli pochutnať na zabíjačkovej kapustnici, na hurkách, klobásach, či zabíjačkovej kaši. Úspech mala aj obarová slanina. Všetky zabíjačkové špeciality rozvoniavali celým námestím.
Primátor mesta aj takýmto spôsobom chcel priblížiť nielen ľuďom z mesta, ako taká zabíjačka so všetkým čo k nej patrí, vyzerá.

                                                                                                            

                                                                                                                 E. Ľavčoková


  

 

 

 

 


 

99%tám žiadateľov sa vyhovelo

4. február 2009


     Do konca januára mali Veľkokrtíšania možnosť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Na mestský úrad bolo doručených 510 žiadostí, od ľudí pracujúcich mimo mesta Veľký Krtíš alebo od študentov študujúcich mimo mesta. Títo totižto po doložení potrebných potvrdení buď o pracovnom pomere, alebo o návšteve školy, si môžu uplatniť zníženie svojho poplatok. Zo spomínaného počtu žiadostí sa vyhovelo 505tim, a len 5tim bola žiadosť zamietnutá, nakoľko nespĺňali stanovené podmienky.
A tak sa pre tento rok 253 študentom zníži poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 2/3. A 249 pracujúcim mimo mesta o ½. 3 obyvateľom s trvalým pobytom v meste Veľký Krtíš sa zníži o tú čiastku, ktorú zaplatili v obci, v ktorej majú prechodný pobyt.
Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 18,257 €.
 


 


 

"Azylák“ prenocoval

3. február 2009


     Nocľaháreň na Železničnej ulici poskytla za mesiac január nocľah viac ako 90tim záujemcom. Mesto Veľký Krtíš zriadilo toto sociálne zariadenie pre ľudí bez prístrešia, aby najmä v zimných mesiacoch, mali kde stráviť chladné noci. Otvorený je od 20:00 hod nočnej, do 8:00 hod rannej.
A tak za sumu 1 € alebo 50 centov, tí ktorí sú v hmotnej núdzi, môžu využiť služby tejto nocľahárne. K dispozícii majú okrem postele, aj sociálne zariadenie. Tí, ktorí tu chcú prespať, nesmú byť pod vplyvom alkoholu, a taktiež nesmú mať ani žiaden alkohol so sebou. Prísne sa zakazuje v týchto priestoroch aj fajčiť. Toto sú základné pravidlá a zároveň aj prevádzkový poriadok, ktorý musí byť dodržaný, bez akejkoľvek výnimky.
Do budúcnosti Mesto uvažuje s rozšírením služieb, ktoré by toto zariadenie poskytovalo. A to vybudovaním práčovne a spoločnej jedálne. 

 


 


 

Možnosť zníženia poplatku, aj dane

28. január 2009


     Ešte tri dni majú obyvatelia mesta Veľký Krtíš možnosť požiadať o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a o oslobodenie od dane za psa.
Tlačivo so žiadosťou si môžu žiadatelia stiahnuť zo stránky mesta, alebo ho dostať priamo na úrade. Pri poplatkoch za „smeti“ si môžu o úľavu požiadať tí, ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú mimo mesta Veľký Krtíš, čo musia doložiť potvrdením o trvaní pracovného pomeru k 1.1. bežného roka. Po splnení týchto podmienok sa zníži poplatok o ½.
Ako aj tí, ktorí navštevujú školu a tým sa zdržiavajú mimo mesta, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Študentom sa zníži poplatok o 2/3. Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 18,257 €.
Od dane za psa sú oslobodení dôchodcovia nad 62 r., ak miesto držania psa je totožné s miestom trvalého alebo prechodného pobytu dôchodcu. O oslobodenie od dane môžu požiadať aj tí, ktorí sú držiteľmi platného preukazu ZŤP a ZŤP/S, ak miesto držania psa je totožné s miestom trvalého alebo prechodného pobytu držiteľa spomínaného preukazu.
Daň sa jedného psa v rodinnom dome je 16,597 €, a v bytovom dome 33,194 €.
Pri týchto úľavách platí, že každý daňovník si môže uplatniť len jednu úľavu, čo v praxi napríklad znamená, že ak žiada o oslobodenie dane za psa, nemôže si uplatniť oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva alebo poplatku za komunálny odpad.
Minulý rok sa 782 poplatníkom na základe žiadosti, znížil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Komisia pre posudzovanie žiadostí na tento rok zasadne v pondelok 2.2. 2009.
Oslobodení od dane za psa je zatiaľ približne 300 daňovníkov. 

Druhá schválená žiadosť

20. január 2009 


     V Regionálnom operačnom programe, Infraštruktúra vzdelávania, sme opäť úspešní. V rámci 1. kola nám bola schválená žiadosť na ZŠ na Ul. Komenského, v 8. kole sme tento
krát úspešní so žiadosťou na ZŠ na Nám. A.H. Škultétyho. Schválený projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a interiérového vybavenia základnej školy. Nenávratný finančný príspevok predstavuje cca 1.325.000 € (39.906.000, - Sk). Rekonštrukcia je zameraná na úsporu energií zateplením obvodových plášťov, striech, výmeny okien a dverí. Zároveň bude riešená termostatizácia a hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia. Súčasťou je aj interiérové vybavenie.
Celkové schválené oprávnené výdavky predstavujú cca 1.394.000 € (42.006.000, - Sk).
Približne 600 žiakov v 25 triedach sa vo vynovenej škole bude môcť vzdelávať v budúcom školskom roku.


 


 

Výťažok z vianočného primátorského punču

 

15. január 2009 

     V 2. C, v Základnej škole na Nám. A. H. Škultétyho, sa dnes na chvíľu prerušilo vyučovanie. Primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, prišiel odovzdať druháčke Anne Márií výťažok z vianočného primátorského punču. Touto dobročinnou akciou sa už po druhý krát podarilo pomôcť postihnutému dieťaťu. Sumu 265,91 € použije rodina na liečebný pobyt, keďže dievčatko, s diagnózou: rázštep chrbtice, nohy veľmi nepočúvajú a je odkázané na invalidný vozík.
Annu Máriu čaká ešte aj niekoľko operácii, ktoré by jej mohli pomôcť zlepšiť jej zdravotný stav. A tak primátor ešte oslovil svojich zamestnancov, teda zamestnancov Mestského úradu, pracovníkov Obvodného úradu, Sociálnej poisťovne a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, aby jej darovali svoj posledný hodinový zárobok roku 2008. Symbolický šek na 483,42 € teda zvýši hodnotu „prasiatka“, v ktorom sa zbierajú peniaze na náročnú operáciu.

 


 


 

Klzisko

8. január 2009

     Zimné mrazy priniesli aj Veľkokrtíšanom plochu na korčuľovanie. Ihrisko za Základnou školou na Nám. A. H. Škultétyho, ktoré počas letných mesiacov slúži hokejbalistom, slúži počas chladných dní a mrazivých nocí tým, ktorí radi obúvajú korčule a s menšou či väčšou neistotou vstupujú na ľad. 40x20 metrov sa napustilo 10 m³ vody, ktorá sa počas niekoľkých hodín premenila na ľadovú plochu. Tá je k dispozícii, nielen obyvateľom mesta, bezplatne sedem dní v týždni. Vo vyhradených hodinách patrí „kráľom ľadu“ – hokejistom. Tento zimný šport bude vo Veľkom Krtíši „v kurze“, kým to dovolí počasie.

 


 


 

Čaro Vianoc


22. december 2008

     Keď prídu Vianoce, mal by ich čaro a kúzlo pocítiť čo i len na chvíľu každý. Malí i veľkí, bez rozdielu. Bez akéhokoľvek rozdielu. Primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, si teda obliekol mikulášsku čiapku a ponúkal punč – Vianočný primátorský punč. Každý kto ochutnal a prispel, podporil myšlienku, aj takýmto spôsobom pomôcť tým, čo to potrebujú. Výťažok z vianočného primátorského punču tento krát pomôže druháčke, ktorá sa narodila s rázštepom chrbtice a invalidný vozíček je pre ňu každodenným pomocníkom. Má za sebou už niekoľko operácií a pozná už rôzne nemocnice, nielen na Slovensku. Absolvuje aj liečebné pobyty, aby ju nožičky počúvali aspoň trošku. Anne Márii peniaze odovzdá primátor, keď po prázdninách zasadne do svojej školskej lavice. Minulý rok sa takto pomohlo Máriovi s detskou mozgovou obrnou. Vďaka vyzbieraným peniazom absolvoval kúpeľnú liečbu.
128 sociálne slabších obyvateľov mesta dostalo pozvánku na Vianočnú kapustnicu. Primátor im pri nej poprial príjemné vianočné sviatky.
Aj týmito aktivitami chce Mesto v predvianočný čas ponúknuť všetkým pocítiť Čaro Vianoc. Veď Šťastné a Veselú sú tu len raz.

 

 


 


 

Schválený rozpočet

9. december 2008

     Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši schválilo rozpočet Mesta na nasledujúci rok. Po prvý krát sa schvaľoval programový rozpočet. Je to systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy, v nadväznosti na jej priority, s priebežným vyhodnocovaním. Jeho hlavným cieľom je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov, s prihliadnutím na efektívnosť, hospodárnosť a účelovosť.
Rozpočet mesta na rok 2009 je plánovaný ako vyrovnaný, kde teda príjmy predstavujú 253.907.000, - Sk a výdavky tiež 253.907.000, - Sk.
Rozpočet Mesta počíta aj s investíciami, teda s realizáciou stavieb a ich technickým zhodnotením, približne vo výške 59.500.000, - Sk. Ide o výstavbu Arény prírodného kúpaliska mesta Veľký Krtíš v rámci dobudovania Športovo-spoločenského areálu, o vybudovanie parkovacích miest a garáží na sídlisku „Viničky“. Rozpočet počíta aj s vybudovaním nových detských ihrísk. Vyčlenené v rozpočte sú aj finančné zdroje na spolufinancovanie projektov – Regenerácia sídla mesta Veľkých Krtíš (3.500 tis. Sk), Metropolitná optická sieť (5.000 tis. Sk) a Infraštruktúra vzdelávania (4.500 tis. Sk), kde sú zahrnuté dve ZŠ. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ZŠ Komenského 4, bola schválená, a v nasledujúcom roku sa počíta s uskutočnením tohto projektu. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ZŠ na Nám. A.H. Škultétyo 9, v procese posudzovania.

 


 


 

Pre čistejšie Mesto

 3. december 2008

 

       35 nových nádob (1100 l) na tuhý komunálny odpad sa v týchto dňoch rozmiestňuje po sídliskách v meste Veľký Krtíš. Mesto sa aj takýmto spôsobom rozhodlo zamedziť problémom s komunálnym odpadom a neporiadku okolo kontajnerov dať „červenú“.
Staré kontajnery vo vlastníctve spoločenstiev a Stavebného bytového družstva boli v zlom a nevyhovujúcom technickom stave. A tak sa stávalo, že smeti boli nielen v kontajneroch.
Rozhodnutie Mesta teda bolo jednoznačné: „ celoplošná výmena 1100 l nádob“.
V spolupráci s Mestskou skládkou, ktorá je oprávnená na území mesta nakladať s odpadom, sa zakúpili nové nádoby, ktoré si mesto prenajalo. Podpísanou zmluvou sa vymení prvých 120 nádob a pritom sa nezaťažia daňový poplatníci, teda obyvateľom nestúpne poplatok za komunálny odpad.

 


 


 

Športovec roka 2008


24. november 2008

     14 športových klubov pôsobiacich na území mesta Veľký Krtíš dostalo možnosť nominovať svojich najlepších športovcov.
Primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, sa totižto rozhodol udeliť titul ŠPORTOVEC ROKA 2008 tým športovcom, ktorí najlepšie reprezentujú Mesto a zároveň dosiahli najlepšie výsledky.
V spolupráci s Komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport, vybrali z doručených nominácií 15 športovcov, v troch kategóriách – kategória Deti, kategória Dospelí a kategória Za dlhodobú reprezentáciu mesta. V stredu, 26. novembra, počas slávnostného galavečera. primátor mesta vyhlási v každej kategórii ŠPORTOVCA ROKA 2008. Udelený titul si teda odnesú traja športovci, ktorí sa ním budú môcť pýšiť až do toho nasledujúceho roka. Udeľovanie tohto titulu by sa malo stať každoročnou tradíciou, prostredníctvom ktorej sa ocení práca, úsilie i talent najlepších športovcov.
Toho svojho športovca si môže zvoliť aj široká verejnosť, prostredníctvom okresných novín, ktoré jednotlivých športovcov predstavili a pridelili im kupón. Športovcovi, ktorí dostane najviac kupónov, bude udelený titul ŠPORTOVEC VEREJNOSTI.

 

 


 


 

Bezplatné čipovanie psov

 

6. november 2008 

     Veľkokrtíšska radnica vyšla v ústrety majiteľom psov, ktorí si plnia svoju oznamovaciu povinnosť a majú zaplatenú daň za psa. Títo si totižto môžu dať svojho psieho miláčika začipovať b e z p l a t n e od 15.10. 2008. V praxi to vyzerá asi tak, že záujemca o bezplatné čipovanie sa nahlási na Mestskom úrade a po 10 dňoch môže navštíviť veterinárnu ambulanciu, v ktorej mu psa začipujú. Takto označený pes, pri strate či zatúlaní sa, bude ľahšie identifikovateľný. Mestská polícia má k dispozícii čítačku čipov a keď odchytí začipovaného psa, bude hneď vedieť majiteľa ako aj jeho presnú adresu.
Mesto Veľký Krtíš má v súčasnosti v evidencii 867 psov. Už viac ako 30 z nich,
je označených týmto spôsobom. 

Plán zimnej údržby

20. október 2008

     Hoci vonku ešte „vládne“ príjemné jesenné počasie, Veľkokrtíšsky mestský úrad je už pripravený na zimu. Prijatím Operačného plánu zimnej údržby chce zabezpečiť kvalitnú prípravu ako na prvú, tak až po poslednú snehovú nádielku. Aby miestne komunikácie, parkoviská, verejné plochy a chodníky boli zjazdné a schodné za akéhokoľvek počasia.
Začiatok zimnej údržby ako aj jej ukončenie určí Mesto Veľký Krtíš a to minimálne 24 hodín pred jej zahájením, na čo následne Mestská skládka s.r.o., Veľký Krtíš, zabezpečí potrebnú zimnú údržbu.
Pripravené sú rôzne mechanizmy. Plán zimnej údržby komunikácie rozdeľuje podľa poradia dôležitosti do troch stupňov, pričom prvoradé sú prístupové komunikácie k areálu nemocnice, polície, predajní potravín, školy, autobusové nástupištia a križovatky. Do troch skupín spadajú aj chodníky. Tie, ktorých údržba bude vykonávaná strojmi, ručne a chodníky neudržiavané.
V mestskom rozpočte, tak ako minulý rok, je na zimnú údržbu naplánovaných cca 3 mil. Sk.
Z minuloročných plánovaných 2.800.000, - Sk sa jeden milión ušetril.
Koľko bude stáť zimná údržba v meste na obdobie zimy 2008-2009 bude opäť závisieť od počasia.

 


 


 

Príprava na euro

15. október 2008 

 

     Príchod eura sa už každým dňom blíži. Dotkne sa asi každého z nás. Keďže Mestský úrad ako aj jeho organizácie, chcú byť pripravení čo najlepšie, primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, zvolal dnes „celomestské školenie“.
Zamestnanci Mestského úradu, príspevkové organizácie mesta, Základné a Materské školy, ako aj Mestská polícia, títo všetci dnes pozorne počúvali rady o zavedení eura.
Duálne zobrazovanie cien bude znamenať aj zmenu Všeobecne záväzných nariadení, v ktorých sú uvedené cenníky či rôzne sumy. Mestá ako správcovia rôznych daní a poplatkov budú mať pri zavedení eura aj v tomto množstvo práce, a v neposlednom rade aj v príprave rozpočtu na rok 2009. Niektoré veľkokrtíšske školy už majú v zásobe aj euro šeky, iné ich objednávajú. Mestský úrad sa už poistil aj pred prípadnými falšovateľmi zakúpením UV lampy na overovanie pravosti bankoviek.
V rámci uľahčenia platieb občanov novou menou, bude v pokladni úradu zriadený aj terminál a tak si svoje poplatky budú môcť zaplatiť aj prostredníctvom platobných kariet.
Pre všetkých občanov je vo vestibule úradu zriadený informačný panel, v ktorom nájdete základné informácie týkajúce sa zavedenia Eura, s cieľom zvyšovať mieru informovanosti.
K 1.1. 2009 chce byť Mestský úrad plynule a bez problémov a samozrejme k spokojnosti občanov, pripravený na novú menu, na novú výzvu.

 


 


 

Krst novej fontány

13. október 2008


     „Letiaci vták jasnou modrou oblohou, v zobáku sieť a v nej kameň. Zrazu pád, sieť padá a spolu s kameňom dopadá na vodnú hladinu. Šplech.“
Toto je motív novej fontány v centre Veľkého Krtíša, s názvom OKAMIH NÁVRATU, ktorú dnes slávnostne, džbánom vody, pokrstil primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš.
Z troch návrhov primátor vybral práve tento, ktorý ho najviac oslovil. Autorom návrhu je Ing. arch. Stanislav Bánovský a autorom diela Mgr. art. Pavol Dubina.
Jej miestom sa stalo miesto, kde kedysi bolo urobená len trúbka s tečúcou vodou. Aj preto sa vybralo práve toto miesto. Dnes už však nielen s malou trubkou, ale skutočnou fontánou a aj miestom pre oddych. Stavebné práce trvali viac ako dva mesiace a mesto táto investícia stála približne 1.300.000, - Sk.
Vo fontáne cirkuluje 1,5 m³ vody z vlastnej studne. Vo večerných hodinách osvetlená fontána bude v prevádzke od mája do októbra.
Primátor mesta verí, že sa pri nej zastavia všetky vekové kategórie a jej miesto sa stane obľúbeným miestom oddychu a príjemných chvíľ.

 

 


 


 

1. zasadnutie Študentského parlamentu


6. október 2008


      Študentský parlament dnes po prvý krát zasadal. Zasadnutie viedol primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, ktorý Študentský parlament zriadil ako svoj poradný orgán. 15 žiakov a študentov Základných a Stredných škôl na pôde mesta Veľký Krtíš, sa dnes oboznamovalo s prácou Mestského úradu, ale aj s celkových fungovaním Mesta ako takého. Stretli sa aj s vedúcimi jednotlivých odborov, s prednostom úradu, ako aj s hlavnou kontrolórkou, a dozvedeli sa viac o ich práci či kompetenciách. V diskusii sa na primátora členovia parlamentu obracali s rôznymi otázkami. Zaujímalo ich budovanie nových športových atrakcií, možnosti nákupných a obchodných reťazcov, ale aj výstavba v meste. Témy diskusie sa dotkli aj nezamestnanosti, okruhu zahraničných investorov, ale aj problému parkovania.
Jednotlivým témam sa Študentský parlament bude venovať na svojich ďalších zasadnutiach. Hľadať sa budú aj spôsoby, ktorými by sa jednotlivé veci dali riešiť.

 


 


 

Študentský parlament


Veľký Krtíš, 18. september 2008

   Primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, sa dnes po prvýkrát stretol so žiakmi a študentmi Základných a Stredných škôl na území mesta Veľký Krtíš, ktorí budú tvoriť Študentský parlament. Študentský parlament bude fungovať ako poradný orgán primátora, ktorý aj takýmto spôsobom chce spolupracovať s mladými ľuďmi, vedieť ich pohľady a názory na problémy v meste, ale byť informovaný aj o ich problémoch, záujmoch či potrebách.
Primátor im chce zároveň priblížiť aj fungovanie a činnosť Mestského úradu, jeho úlohy a plány. Očakáva, že podnety študentského parlamentu mu budú pomáhať a zároveň budú aj podkladom pri organizovaní, rozhodovaní a riešení vecí v jednotlivých oblastiach, najmä tých, ktoré sa mladých ľudí bezprostredne týkajú.
Prvé oficiálne zasadnutie a rokovanie Študentského parlamentu je naplánované začiatkom októbra v Zasadacej miestnosti Mestského úradu. Študentský parlament bude zasadať raz za dva mesiace. 

Nový školský rok 2008/2009Veľký Krtíš, 2. september 2008

Školský zvonec opäť zazvonil na školských chodbách. Po dvojmesačnom oddychu deti dnes zasadli do školských lavíc. Predtým sa však všetci školáci z troch Základných škôl na území mesta stretli na amfiteátri, kde spoločne zahájili ďalšie školské povinnosti. Po príhovore primátora, Dalibora Surkoša, im deti z tanečnej skupiny zatancovali na niekoľko hudobných taktov, veď v škole bude určite aj veselo.
V troch Základných školách, v tomto školskom roku, sa bude učiť približne 1460 detí.
Po prvý krát do školských lavíc zasadne 140 prváčikov.

 

 


 


 

"Azylák“ pomohol 

 

Veľký Krtíš, 19. jún 2008

     Sociálne zariadenie pre ľudí bez prístrešia tento rok opäť pomohlo.
Suterénne priestory na Ul. Železničnej od začiatku tohto roka poskytli 570 nocľahov tým, ktorí nemali kde prenocovať. Práve pre týchto ľudí je toto zariadenie určené, aj s možnosťou osobnej hygieny. Mestský úrad ho prevádzkoval od októbra do polovice júna, keďže v letných mesiacoch je jeho využitie minimálne.
Ľudia v ňom mohli pobudnúť od 20:00 hod. do 8:00 hod. a to za 30, - Sk. V prípade preukázania hmotnej núdze je poplatok polovičný, teda 15, - Sk.
Dodržiavať sa však musia podmienky, ktoré nepripúšťajú alkoholické ani iné omamné látky, ako ani fajčenie v priestranstvách nocľahárne.
V súčasnosti sa zariadenie rekonštruuje, aby sa v období, keď sa opäť otvorí (október, november 2008) ponúkol rozšírené priestory. Radnica by chcela vtedy mať už v prevádzke aj spoločnú jedáleň a práčovňu.


 


 

 

Schválená žiadosť

Veľký Krtíš, 9. jún 2008

     Sme úspešní. Mesto Veľký Krtíš je na zozname schválených žiadostí v rámci 1. kola Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.
44.600.000, - Sk – to je výška schváleného nenávratného finančného príspevku, v rámci pilotnej výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. ZŠ na Ul. Komenského by teda v priebehu tohto roku mala mať nový „šat“ a deti by sa v novom školskom roku mali učiť vo vynovenej škole. Cieľom celého tohto projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie školy, vrátane obstarania jej vybavenia. Celkové výdavky predstavujú cca 46.900.000, - Sk.
S prácami by sa malo začať čo najskôr, po ukončení procesu verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa.

 


 


 

 

Čierna listina 


Veľký Krtíš, 20. máj 2008

     Mestský úrad Veľký Krtíš od dnes zverejnil na svojej www stránke Čiernu listinu, na ktorej si môžete pozrieť daňových neplatičov, ktorí si opakovane, aj po niekoľkých rokoch, nesplnili svoju daňovú povinnosť voči Mestu, ako správcovi dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri fyzických osobách ide o nedoplatok nad 5.000, - Sk a u právnických osôb nad 50.000, - Sk.
Stav daňových dlžníkov predstavuje stav k 31.12. 2007.
Mesto verí, že aj vďaka tomuto zoznamu sa podarí dosiahnuť zníženie, prípadne odstránenie, daňových nedoplatkov. Keďže predpokladá, že ľudia, príp. firmy, ktoré sa na tom zozname ocitli, budú chcieť byť čím skôr z Čiernej listiny, vymazaní. Vymazaní budú totižto tí, ktorí si svoj daňový nedoplatok uhradia.

 


 


 

 

Úspešný projekt za niekoľko miliónov EUR

 

Veľký Krtíš, 6. máj 2008

     Symbolickým poklepaním základného kameňa stavby sa dnes slávnostne začali práce na projekte „Zabezpečovanie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“. Predmetom projektu je vybudovanie systému zásobovania pitnou vodou, ktorý bude slúžiť pre dopravu a akumuláciu pitnej vody pre 37 obcí. Systém umožní zásobovať pitnou vodou postupne cca 20.000 novonapojených obyvateľov do roku 2025. Zároveň systém zabezpečí a zlepší kvalitu a spoľahlivosť dodávky pitnej vody v ďalších 14 obciach, ktoré sú už pitnou vodou zásobované.
Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 48 miliónov EUR a konečným príjemcom pomoci z grantu EÚ sa stala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

  

 

ŠPIRÁLA – vedecká hračka

Veľký Krtíš, 5. máj 2008

     Prekvapenie, potešenie a poznanie; toto prinesie návšteva interaktívnej výstavy ŠPIRÁLA – vedecká hračka. Dnes ju primátor, Dalibor Surkoš, slávnostne otvoril vo výstavnej miestnosti Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši, nielen pre všetkých školákov. Tí sa s radosťou a s očakávaním ihneď pustili do odskúšania každej vystavenej hračky. Mohli si vyskúšať ako funguje, čo dokáže na prvý pohľad obyčajná vec a kde všade sa so špirálou môžu stretnúť. Detskej fantázii sa medze nekladú, a tak sa s vytrvalosťou púšťali do riešenia rôznych hlavolamov. Úsmev na ich tvári bol jednoznačnou odpoveďou, že na spôsob fungovania hravo prišli.
Aj takýmto spôsobom chce Mesto prispieť k skvalitneniu a hlavne k spestreniu vyučovacieho procesu. Aby poznávanie a učenie bolo aj radostnou hrou.

 

 

   

 

Za čistotu v Meste

Veľký Krtíš, 5. máj 2008

     Veľkokrtíšska radnica chce mať v meste poriadok. Nahromadenému odpadu nielen pri smetných košoch, či vzniku čiernych skládok chce zabrániť aj poskytnutím novej služby pre všetkých občanov mesta. Od 5. mája 2008 je na Mestskej skládke k dispozícii ZBERNÉ MIESTO ODPADOV. 6 dní v týždni, pondelok až sobota od 13:00 h do 18:00 h, ho môžu Veľkokrtíšania využiť. Cieľom vytvorenia tohto zberného miesta je rozšíriť služby v oblasti nakladania s odpadmi a sprístupniť obyvateľom možnosť legálne sa zbaviť vytvorených odpadov.
Opotrebované pneumatiky, sklo, textílie, drobný stavebný odpad, vyradené elektrické či elektronické  zariadenia,  toto  všetko  na  zbernom  mieste  môžu  obyvatelia  odovzdať         b e z p l a t n e, musia mať však zaplatený poplatok za komunálny odpad.

 

 

 


 


 

 

Stavanie MÁJA


Veľký Krtíš, 30. apríl 2008

Máj stojí aj vo Veľkom Krtíši. Na Námestí ho postavili folkloristi za sprievodu ľudových piesní. Chlapci v tradičných krojoch priniesli 12 metrový máj, ktorý ozdobovali krojované dievčatá, aby skrášlil májové obdobie nielen všetkým Krtíšanom. Za pomoci lán a drevených rásočiek sa im to podarilo na prvý krát.
Na obnovu tradície stavania májov sa prišiel pozrieť aj predseda NR SR p. Pavol Paška, na domácej pôde ho privítal primátor Mesta – Dalibor Surkoš a folkloristi domácimi pagáčmi a domácou pálenkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Putovný pohár primátora Mesta


Veľký Krtíš, 29. apríl 2008

Súťaž nefolklórneho tanca pod názvom „V rytme tanca“ má už svojho víťaza, a putovný pohár primátora svojho majiteľa. Počas 8. ročníka okresnej prehliadky odborná porota posudzovala 31 choreografií. Malí aj veľkí tanečníci tancovali hip-hop, disco, ale aj scénické tance. Putovný pohár už po tretíkrát skončil v rukách tanečníkov z tanečného klubu pri II. Základnej škole, na Nám. A.H. Škultétyho. So svojou choreografiou „Aj tak sme kamoši“ budú štyria chlapci reprezentovať okres Veľký Krtíš na regionálnej prehliadke v Žiari nad Hronom.

 


 
 
Spoločný školský úrad Veľký Krtíš už úraduje
 
Veľký Krtíš, 22. apríl 2008
 
      Predložený návrh na zriadenie spoločného obecného úradu mesta „Školský úrad Mesta Veľký Krtíš“ schválilo Mestské zastupiteľstvo koncom februára. Dnes už tento úrad naplno vykonáva svoju činnosť, a to už aj na základe aprílového rozhodnutia Krajského školského úradu v Banskej Bystrici. Krajský školský úrad svojim rozhodnutím potvrdil spadajúce obce ako školský úrad (Balog nad Ipľom, Želovce, Pôtor, Sklabiná a Veľké Zlievce).
Školský úrad Mesta Veľký Krtíš teda poskytuje odborné poradenstvo jednotlivým obciam, ich školám a školským zariadeniam. Už dnes sa naň v rôznych veciach obrátili starostovia, ako aj samotní riaditelia škôl.
Tento školský úrad eviduje žiadosť ďalšej obce o prijatie do jeho pôsobnosti.


 
Úspešný projekt Viacúčelového ihriska  
  
Veľký Krtíš, 14. apríl 2008
 
     Mesto Veľký Krtíš v priebehu minulého roka zareagovalo na verejnú výzvu Viacúčelových ihrísk, v rámci programového vyhlásenia vlády SR. Program rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení má slúžiť na podporu a rozvoj športu. Pre rok 2008 bolo dohodnuté, že sa vybuduje spolu 109 viacúčelových ihrísk s umelým povrchom.
Primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, v týchto dňoch obdržal oznámenie i pridelení finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR. Ide o dotáciu na „vybudovanie viacúčelového ihriska“. A tak v priebehu mesiaca máj by aj v meste Veľký Krtíš, pri ZŠ na Ul. Komenského 4, malo vyrásť miniihrisko o rozmeroch 40 x 20 m s umelým trávnatým kobercom. Zahrať si budete môcť futbal či basketbal. Využívať ho budú žiaci na hodinách telesnej výchovy, i v rámci rôznych záujmových krúžkov, ako aj široká verejnosť.
 
                          Ilustračný obrázok
 
 


 
Obedy pre dôchodcov
  
Veľký Krtíš, 2. apríl 2008
 
      Veľkokrtíšski dôchodcovia sa môžu stravovať aj v jednej zo školských jedálni.
III. Základná škola na Ul. Poľnej im poskytuje obedy za 45, - Sk. Popri školákoch teda v jedálni môžete stretnúť aj dôchodcov nad 62 rokov a invalidných dôchodcov. V rámci organizovania spoločného stravovania, sú niektorým dôchodcom obedy rozvážané aj priamo domov. Veľkokrtíšsky magistrát aj takýmto spôsobom chce pomôcť obyvateľom Mesta. Túto službu si klienti pochvaľujú. Tí, ktorí chodia na obedy sami, ako aj tí, ktorým je donáška priamo do domu zabezpečená.  Príspevok na stravovanie je občanom poskytovaný na základe písomnej žiadosti, ktorá je následne prerokovaná v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie. 
 
Primátor medzi členmi Jednoty dôchodcov
 
Veľký Krtíš, 28. marec 2008
 
 
     Členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov pozvali na svoju výročnú členskú schôdzu primátora mesta, Ing. Dalibora Surkoša. Po zhodnotení uplynulého roka a po oboznámení s plánmi a prípravami na tento rok, predseda Ing. Emil Šiška odovzdal slovo primátorovi. Ten poinformoval prítomných dôchodcov o projektoch, na ktorých Mesto pracuje, aj o tých, ktoré už sú úspešné, ako aj o ďalších plánoch. Dôchodcovia sa na primátora obracali s otázkami ďalšieho fungovania veľkokrtíšskej nemocnice,  zaujímal ich aj osud Parku Hôrka ako aj čistota v samotnom Meste.
Na záver primátor daroval veľkokrtíšskym dôchodcom v mesiaci apríl, hodinu denne zdarma, v Krytej plavárni.


 
 
Začalo sa jarné upratovanie
 
Veľký Krtíš, 17. marec 2008
 
     Jarné upratovacie práce neobídu ani mesto Veľký Krtíš. Magistrát mesta v týchto dňoch spustil veľké upratovanie,  s jednoznačným cieľom: vyčistiť mesto, najmä po zimnej údržbe. Vyčistenie miestnych komunikácii sa zabezpečuje strojovým zametaním.
50 kilometrov týchto komunikácií by malo byť vyčistených a uprataných v priebehu dvoch týždňov, v závislosti od klimatických podmienok. Mesto to bude stáť približne 110.000, - Sk.
Pri upratovaní chodníkov sa niečo ušetrí, nakoľko chodníky budú upratované ručným zametaním, a to bude zabezpečené prostredníctvom ľudí na aktivačných prácach. Mesto teda pri 36 kilometrov zaplatí len za odvoz a uloženie odpadu.
 


 
          
Združenie miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu (ZMOVR)
 
Veľký Krtíš, 12. marec 2008
 
     Predseda ZMOVRu, Ing. Dalibor Surkoš, dnes privítal 54 starostov a primátora na okresnom Sneme ZMOVR. Na začiatku zasadnutia bola predsedom predložená správa o činnosti tohto združenia za r. 2007.
Starostovia a primátori zároveň rozoberali aktuálne otázky samosprávy, s ktorými sa obracali aj na Ing. Jozefa Turčányho, výkonného popredsedu ZMOSu. Témou boli najmä kompetencie samosprávy, sociálne služby, eurofondy i aktivačné práce. Tieto boli najdiskutovanejšou otázkou, najmä v oblasti refundácie miezd organizátorov aktivačných prác. Aktivačné práce od 18. marca pokračujú.                
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto č.1.:
zľava - predseda ZMOVR Dalibor Surkoš,
výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto č.2.:
starostovia - členovia ZMOVRu    
 


 
 
Medzinárodný deň žien
 
Veľký Krtíš, 7. marec 2008
 
     Primátor mesta Veľký Krtíš, Dalibor Surkoš, si pripomenul  Medzinárodný deň žien. „ MDŽ ženám právom patrí “, aj takto si spomenul na tento sviatok, ktorý má už niekoľkoročnú tradíciu. Svoje zamestnankyne potešil malým darčekom, a všetkým ženám poďakoval za ich prácu, aj dobré rady, prostredníctvom mestského rozhlasu.
  
 
Foto:
primátor Mesta, Dalibor Surkoš, spolu s prednostom Mestského úradu, Romanom Wagnerom, blahoželajú vedúcej odboru ekonomického k MDŽ.
 
 


 
 
Školský úrad Mesta Veľký Krtíš
  
Veľký Krtíš, 29. február 2008
  
     Po tom, čo Mestské zastupiteľstvo na svojom siedmom zasadnutí schválilo zriadenie spoločného obecného úradu „Školský úrad Mesta Veľký Krtíš“, primátor Mesta, Dalibor Surkoš, podpísal zmluvu s obcami, ktoré do tohto Školského úradu spadajú. Sú to obce: Balog nad Ipľom, Želovce, Pôtor, Sklabiná a Veľké Zlievce. Spoločný Školský úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši, bude účastníkom poskytovať aj odbornú a poradenskú činnosť v oblasti škôl a školských zariadení, vydávať organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania. Tento spoločný Školský úrad má zatiaľ 2012 žiakov, z 8 Základných škôl.

 

 
 
Úľavy za komunálny odpad pre rok 2008

Veľký Krtíš, 20. február 2008
 
      Mestský úrad na tento rok posudzoval 790 žiadostí o úľavy za komunálny odpad. Z tohto počtu bolo zamietnutých len 8 žiadostí, čo z celkového počtu predstavuje len 1%. Ľuďom pracujúcim v zahraničí alebo tým, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí viac ako 6 mesiacov po sebe, bola poskytnutá zľava vo výške ½ z výšky poplatku. Študentom študujúcim mimo mesta, bola poskytnutá zľava vo výške 2/3 z ceny poplatku. Žiadosti si bolo potrebné podať do 31.1. 2008. Pre uľahčenie bolo na internetovej stránke Mesta www.velky-krtis.sk tlačivo, ktoré stačilo vypísať a následne si dať potvrdiť, buď zamestnávateľom alebo školám, resp. iným úradom.  
Poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby pre rok 2008 je  550, - Sk/rok a pre právnické osoby, ktoré nie sú zapojené do množstvového zberu je to 1.200, - Sk/rok.


 
TERMÍNY ODBERU krvi na rok 2018.pdf TREMINY ODBERU krvi na rok 2018.pdf (280.2 kB)

Dnes má službu:

BENU
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28260

 
 
 
14816

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka