Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Tlačivá na stiahnutie

Odbor ekonomiky a správy majetku

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
 priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_k_dani_za_psa_k_dani_za_predajne_automaty_a_k_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam-platné od 1.1.2015
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

 
Žiadosť o zníženie (odpustenie) poplatku za komunálny odpad - 2017
 ziadost_o_znizenie_(odpustenie)_poplatku_za_komunalny_odpad.docx (13.1 kB) (13.1 kB)

 
Potvrdenie o zamestnaní (v slovenčine)
 potvrdenie_o_zamestnani_svk.docx (12.6 kB) (12.6 kB)

 
Potvrdenie o zamestnaní (v angličtine)
 potvrdenie_o_zamestnani_ ang.docx (11.1 kB) (11.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 ziadost_o_vydanie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_SHR.docx (17.4 kB) (17.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie, o dočastné pozastavenie činnosti, o zmene v evidencii, o vyradenie z evidencie SHR
 ziadost_SHR_potvrdenie_pozastavenie_zmena_vyradenie.docx (18.8 kB) (18.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - NZZ
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_NZZ.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
Žiadosť o stanovisko k podnikateľskej činnosti na území mesta Veľký Krtíš (umiestnenie prevádzky) a rozhodnutia o určení prevádzkového času PO a FO
 ziadost_o_stanovisko_k_podnikatelskej_cinnosti_na_uzemi_mesta_Velky_Krtis_a_rozhodnutia_o_urceni_prevadzkoveho_casu_PO_FO.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnenie zariadenia a vydanie rozhodnutia o umiestnenie zariadenia - verejná lekáreň
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_umiestnenie_zariadenia_a_stnoviska_k_umiestneniu_zariadenia_verejna_lekaren.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

 
Žiadosť o zmenu otváracích hodín
 ziadost_o_zmenu_otvaracich_hodin.docx (11.3 kB) (11.3 kB)

 
Žiadosť o jednorázovú zmenu prevádzkového času
 ziadost_o_zmenu_jednorazovu_prevadzkoveho_casu.docx (11.2 kB) (11.2 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení prevádzkového času letnej terasy
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_urceni_prevadzkoveho_casu_letnej_terasy.docx (11.2 kB) (11.2 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku - fyzická osoba
 ziados_o_povolenie_na_predaj_vyrobkov_na_trhovisku.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulantny_predaj.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

 

Odbor investičný a životného prostredia

Množstvový zber KO
 Množstvový zber KO.pdf (160.7 kB) (160.7 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.rtf (28.6 kB) (28.6 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.rtf (30.1 kB) (30.1 kB)

 
Ohlásenie telekomunikačnej stavby
 Ohlásenie telekomunikačnej stavby.rtf (33.3 kB) (33.3 kB)

 
Ohlásenie udržiavacich prác
 Ohlásenie udržiavacích prác.rtf (22.3 kB) (22.3 kB)

 
Ohlásenie reklamnej stavby
 Ohlasenie_reklamnej_stavby.docx (19.9 kB) (19.9 kB)

 
Žiadosť k užívaniu MZZO
 Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu MZZO.rtf (19.6 kB) (19.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie prenosného reklamného zariadenia
 Žiadosť o povolenie prenosneho rekl.zariadenia.rtf (15.5 kB) (15.5 kB)

 
Žiadosť o prenájom - predvádzacia akcia
 žiadosť o užívanie verejného priestranstva - predvádzacia akcia.rtf (14.9 kB) (14.9 kB)

 
Žiadosť o prenájom VP - atrakcie
 Žiadosť o užívanie VP - atrakcie.rtf (17 kB) (17 kB)

 
Žiadosť o prenájom VP
 Žiadosť o užívanie VP.rtf (13.7 kB) (13.7 kB)

 
Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby MZZO
 Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby MZZO.rtf (21.5 kB) (21.5 kB)

 
Žiadosť o umiestnenie letnej terasy
 Žiadosť o povolenie užívania VP - letné terasy.rtf (17.7 kB) (17.7 kB)

 
Žiadosť o vyhradenie parkoviska
 Žiadosť o vyhradenie parkoviska.rtf (17.9 kB) (17.9 kB)

 
Žiadosť o výrub drevín
 Žiadosť o výrub drevín.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

 
Žiadosť opovolenie na zvláštne užívanie PK
 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie poz.komunikácie.rtf (38 kB) (38 kB)

 

Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Lekársky nález
 lekarsky_nalez.docx (19.4 kB) (19.4 kB)

 
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_konani_verejneho_kulturneho_podujatia.docx (15 kB) (15 kB)

 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš - Príloha č. 1
 ziadost_o_dotaciu_z_rozpoctu_mesta_velky_krtis_priloha_1.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_davky_v_hmotnej_nudzi.docx (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.docx (246.2 kB) (246.2 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby
 ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.docx (246.7 kB) (246.7 kB)

 
Zúčtovanie dotácie - Príloha č. 3
 zuctovanie_dotacie_priloha_3.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

 

Odbor organizačno-právny

Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

 
Návrh na zrušenie prechodného pobytu
 navrh_na_zrusenie_prechodneho_pobytu.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.docx (18.3 kB) (18.3 kB)

 
Splnomocnenie
 splnomocnenie.docx (11.3 kB) (11.3 kB)

 
Súhlas na prihlásenie k pobytu
 suhlas_na_prihlasenie_k_pobytu.docx (14.6 kB) (14.6 kB)

 
Žiadosť o odvysielanie relácie
 ziadost_o_odvysielanie_relacie.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.docx (18.9 kB) (18.9 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla neskolaudovanej budove
 ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_neskolaudovanej_budove.docx (19.5 kB) (19.5 kB)

 
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 ziadost_o_zmenu_alebo_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.docx (19.8 kB) (19.8 kB)

 

Poslanci MsÚ

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 oznamenia_funkcii_zamestnani_cinnosti_a_majetkovych_pomerov_2016.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 oznamenia_funkcii_zamestnani_cinnosti_a_majetkovych_pomerov_2016.docx (31.1 kB) (31.1 kB)

 

Dnes má službu:

Benu
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 29.4.2017

meniny má: Lea

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
27766

 
 
 
14506

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka