Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Veľký Krtíš

Veľký Krtíš dnes

Správy mestského rozhlasu e-mailomVytlačiť
 

11. september 2018

      

Mestský rozhlasKlasický mestský rozhlas, v ktorom mestá vysielajú rôzne oznamy, pozvánky či upútavky môžete počuť aj vo Veľkom Krtíši. Už niekoľko rokov si však jeho správy môžu občania prečítať kedykoľvek, napríklad aj z pohodlia domova. Mesto totižto využívalo službu mestský rozhlas ONLINE. S úpravou a so zmenami v legislatíve však táto služba bola dočasne pozastavená. Veľkokrtíšania však o tieto správy neprídu. Mesto službu mestský rozhlas ONLINE nahrádza novou možnosťou a to prostredníctvom oficiálnej stránky mesta www.velky-krtis.sk.
Stačí sa na stránke zaregistrovať a všetky správy vysielané mestským rozhlasom Vám budú zasielané aj v elektronickej podobe na Váš e-mail. Využívanie tejto služby je úplne bezplatné.
Ak teda nestihnete hlásenie rozhlasu, nič sa nedeje, správy na Vás „počkajú“ a vy si ich môžete prečítať kedykoľvek.

 

                                                                                             

                                                                                                                      Erika Grega


 
 

Veľký Krtíš dnes - archív


 

OZNAMY

Trieďme odpad, má to zmysel

Trieďme odpad, má to zmysel

Ak správne triedime, svet je krajší

Trieďme odpad, má to zmysel

viac...


 

TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZŠ POĽNÁ 1 vo Veľkom Krtíši

TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZŠ POĽNÁ 1

TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZŠ POĽNÁ 1 vo Veľkom Krtíši

Milí rodičia budúcich prváčikov.

Ak sa ešte stále rozhodujete do ktorej ZŠ zapíšete svoje dieťa, srdečne vás pozývame na TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZŠ POĽNÁ 1 vo Veľkom Krtíši. Môžete sa ku nám prísť pozrieť

od 1.4. do 5.4.2019 od 8:00 hod. do 13:00 hod.

a nahliadnuť do života v našej škole. Obzrieť si triedy, družinu, jedáleň, telocvičňu a môžete si pozrieť aj priebeh vyučovacej hodiny v jednotlivých ročníkoch podľa vlastného výberu.

TEŠÍME SA NA VÁS ...

viac...


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie - ul. J. Kráľa

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina

SSE-D

oznamuje, obyvateľom že z dôvodu odstraňovania poruchy na distribučnej sústave bude

dňa 02.04. a 04.04.2019 v čase od 7:00 hod. do 19:30 hod.

úplne prerušená dodávka elektrickej energie na

  • ul. J.Kráľa č. 361, 1072, 1083, 2640, 2661

viac...


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie - ul. J. Kráľa

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina

SSE-D

oznamuje, obyvateľom že z dôvodu odstraňovania poruchy na distribučnej sústave bude

dňa 01.04.2019 v čase od 7:00 hod. do 19:15 hod.

úplne prerušená dodávka elektrickej energie na

  • ul. J.Kráľa č. 361, 1072, 1083, 2640, 2661

viac...


 

Zápis detí do 1. ročníka 2019

Zápis detí do 1. ročníka 2019

Zápis detí do 1. ročníka 2019

12. apríla 2019 (piatok) v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod.
a 13. apríla 2019 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Zápis sa bude konať v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš:

  • ZŠ, J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš
  • ZŠ, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
  • ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš,

viac...


 

Výzva č. 1/2019 - Regionálny produkt NOVOHRAD

Regionálny produkt NOVOHRADDňom 01.03.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke 

www.produktnovohrad.sk

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 29.03.2019.

O značku sa môžu uchádzať remeselnící, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).

viac...


 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu...

 

images.jpg

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky.

viac...


 

Veľkokrtíšsky veľkonočný strom s kraslicami

Veľkokrtíšsky veľkonočný strom s kraslicami

KraslicePO ROKU OPÄŤ MÔŽETE PRISPIEŤ 
K VEĽKONOČNEJ ATMOSFÉRE 
V NAŠOM MESTE

 

Súčasťou sviatkov jari - Veľkej noci - bude aj tento rok Veľkokrtíšsky veľkonočný strom s kraslicami. Kraslice neodmysliteľne patria k Veľkej noci ako symbol znovuzrodenia. Prvý ročník tejto výzvy mal pozitívne ohlasy a mnoho nielen Krtíšanov, strom obdivovalo.

Vyzdobte aj tento rok kraslice a my nimi opäť ozdobíme Veľkokrtíšsky veľkonočný strom.
Fantázii sa medze nekladú: maľujte, voskujte, vyškrabávajte, drôtujte, oblepujte, . . .

 

viac...


 

HLASOVACIE PREUKAZY

HLASOVACIE  PREUKAZY

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu, a to:

- osobne -

na mestskom úrade, u Ing. Rumanovej, č. dverí 15, v úradných hodinách,

- prostredníctvom splnomocnenej osoby -

najneskôr do 15.03.2019 do 14:00 hod. (pre I. kolo)

najneskôr do 29.03.2019 do 14:00 hod. (pre II. kolo)

Mesto na žiadosť vydá hlasovací preukaz v deň  podania žiadosti na počkanie. Splnomocnenie obsahuje meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby. Splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené.

viac...


 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

oznamuje občanom, registrovaným aj neregistrovaným drobnochovateľom ošípaných, že na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných vymedzila oblasti s aktívnym monitoringom výskytu tejto choroby. Medzi tieto oblasti bol zaradený aj okres Veľký Krtíš.

Všetky opatrenia sú zverejnené aj na vývesnej tabuli mesta.

viac...


 

Vývoz vytriedených zložiek KO rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty spolu s kovmi, sklo, jedlý olej) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

02.01.2019

15.01.2019

29.01.2019

FEBRUÁR

12.02.2019

26.02.2019

 

MAREC

12.03.2019

26.03.2019

 

APRÍL

09.04.2019

23.04.2019

 

MÁJ

07.05.2019

21.05.2019

 

JÚN

04.06.2019

18.06.2019

 

JÚL

02.07.2019

16.07.2019

30.07.2019

AUGUST

13.08.2019

27.08.2019

 

SEPTEMBER

10.09.2019

24.09.2019

 

OKTÓBER

08.10.2019

22.10.2019

 

NOVEMBER

05.11.2019

19.11.2019

 

DECEMBER

03.12.2019

17.12.2019

31.12.2019

JANUÁR 2020

14.01.2020

 

 

 

 

 
 

viac...


 

Vývoz komunálneho odpadu rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Vývoz komunálneho odpadu (120 a 240 litrové plastové nádoby) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

08.01.2019

22.01.2019

 

FEBRUÁR

05.02.2019

19.02.2019

 

MAREC

05.03.2019

19.03.2019

 

APRÍL

02.04.2019

16.04.2019

30.04.2019

MÁJ

14.05.2019

28.05.2019

JÚN

11.06.2019

25.06.2019

JÚL

09.07.2019

23.07.2019

AUGUST

06.08.2019

20.08.2019

SEPTEMBER

03.09.2019

17.09.2019

 

OKTÓBER

01.10.2019

15.10.2019

29.10.2019

NOVEMBER

12.11.2019

26.11.2019

 

DECEMBER

10.12.2019

23.12.2019

 

JANUÁR 2020

07.01.2020

 

 

 

 

 

viac...


 

Oznam vlastníkom psov

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

  • zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
  • a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

viac...


 
Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28664

 
 
 
15004

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka