Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Veľký Krtíš

Veľký Krtíš dnes

Dar pre nemocnicuVytlačiť
 

4. október 2018

   

Dar pre nemocnicuŠek v hodnote 5.540 € odovzdal dnes primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš, riaditeľovi Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš, Ing. Pavlovi Bartošíkovi. Za túto sumu nemocnica zadovážila nákup nového prístroja – ERGOMETRA. Ten je už v plnej prevádzke a slúži pacientom. V podstate ide o vyšetrenie činnosti srdca pod záťažou, ktorou je bicyklovanie na stacionárnom (nepohyblivom) bicykli s možnosťou plynulej regulácie záťaže. Bicyklovanie zaťažuje srdce vyšetrovaného podľa záťaže, ktorá je na rotopéde (stacionárnom bicykli) nastavená, čím sa dosiahne možnosť sledovať nároky srdca v záťaži.
Nemocnica takýmto prístrojom disponovala, avšak bol už starší a dosluhoval. Nový ERGOMET dnes už vyhodnocuje srdcovú činnosť pacientov a pomáha odhaliť prípadné zmeny, napr. z hľadiska ischemickej choroby srdca.
Mesto začiatkom roka pomohlo nemocnici s kúpou nového EKG prístroja. Šlo o finančné prostriedky z predaja vianočného primátorského punču. Tu vznikla myšlienka vzájomnej spolupráce a finančnej pomoci.

 

                                                                                             

                                                                                                                      Erika Grega


 
 

Veľký Krtíš dnes - archív


 

OZNAMY

Predajná výstava regionálnych produktov NOVOHRADU a BB kraja

Predajná výstava regionálnych produktov v OC GalériaPredajná výstava regionálnych produktov v OC Galéria

Akcia sa uskutoční v dňoch 

22.2. a 23.2.2019 (piatok a sobota)
v OC Galéria v Lučenci na prízemí.

Na predajnú výstavu sa prihlásilo 33 certifikovaných výrobcov a remeselníkov z nášho kraja. Hlavný sprievodný program bude 22.2.2019 (piatok) v čase do 14.00 hod. do 17.30 hod..

Všetkých na podujatie srdečne pozývame.

viac...


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie ul. P. O. Hviezdoslava

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina

SSE-D

oznamuje, obyvateľom že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa

20.02.2019 v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod.

úplne prerušená dodávka elektrickej energie na

 • ul. P. O. Hviezdoslava č. 39, 41, 43, 45, 47, 49

viac...


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie ul. Ľ.Štúra

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina

SSE-D

oznamuje, obyvateľom že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa

19.02.2019 v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod.

úplne prerušená dodávka elektrickej energie na

 • ul. Ľ. Štúra č. 1, 3, 5, 7, 9, 826, 827

viac...


 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu...

 

images.jpg

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky.

viac...


 

Veľkokrtíšsky veľkonočný strom s kraslicami

Veľkokrtíšsky veľkonočný strom s kraslicami

KraslicePO ROKU OPÄŤ MÔŽETE PRISPIEŤ 
K VEĽKONOČNEJ ATMOSFÉRE 
V NAŠOM MESTE

 

Súčasťou sviatkov jari - Veľkej noci - bude aj tento rok Veľkokrtíšsky veľkonočný strom s kraslicami. Kraslice neodmysliteľne patria k Veľkej noci ako symbol znovuzrodenia. Prvý ročník tejto výzvy mal pozitívne ohlasy a mnoho nielen Krtíšanov, strom obdivovalo.

Vyzdobte aj tento rok kraslice a my nimi opäť ozdobíme Veľkokrtíšsky veľkonočný strom.
Fantázii sa medze nekladú: maľujte, voskujte, vyškrabávajte, drôtujte, oblepujte, . . .

 

viac...


 

HLASOVACIE PREUKAZY

HLASOVACIE  PREUKAZY

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu, a to:

- osobne -

na mestskom úrade, u Ing. Rumanovej, č. dverí 15, v úradných hodinách,

- prostredníctvom splnomocnenej osoby -

najneskôr do 15.03.2019 do 14:00 hod. (pre I. kolo)

najneskôr do 29.03.2019 do 14:00 hod. (pre II. kolo)

Mesto na žiadosť vydá hlasovací preukaz v deň  podania žiadosti na počkanie. Splnomocnenie obsahuje meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby. Splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- poštou -

v listinnej podobe na adresu:
Mestský úrad Veľký Krtíš,
Evidencia obyvateľstva
J.A..Komenského 3, 990 01  Veľký Krtíš,

- elektronicky -

na e-mailovú adresu: volby@velky-krtis.sk

najneskôr do 28.02.2019 (pre I. kolo)

najneskôr do 14.03.2019 (pre II. kolo)

Žiadosť nájdete na www.velky-krtis.sk. Hlasovací preukaz Vám bude zaslaný do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti, a to zásielkou do vlastných rúk.

 

viac...


 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

oznamuje občanom, registrovaným aj neregistrovaným drobnochovateľom ošípaných, že na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných vymedzila oblasti s aktívnym monitoringom výskytu tejto choroby. Medzi tieto oblasti bol zaradený aj okres Veľký Krtíš.

Všetky opatrenia sú zverejnené aj na vývesnej tabuli mesta.

viac...


 

Detské ihrisko Žihadielko

SÚŤAŽME - HLASUJME - VYHRAJME

Po roku je tu opäť možnosť vyhrať DESTKÉ IHRISKO ŽIHADIELKO.
Aj naše mesto - VEĽKÝ KRTÍŠ - má možnosť vyhrať.

Stačí každý deň hlasovať.
SPOJME teda naše sily a HLASUJME za nové ihrisko pre naše deti.

Detské ihrisko Žihadielko

viac...


 

PVPS mesta Veľký Krtíš príjme do zamestnania sezónnych zamestnancov

PVPS mesta Veľký Krtíš príjme do zamestnania sezónnych zamestnancov s nástupom od 1.4.2019 na dobu určitú do 31.10.2019.

 • 3 pracovné miesta – pracovná pozícia kosec.
 • 4 pracovné miesta – pomocné práce pri údržbe mesta
 • 2 pracovnémiesta – správca ihrísk park Hôrka
 • 1 pracovné miesto – údržba mestských fontán


Termín výberového konania
29.01.2019 o 9:00
Veľká zasadačka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši


V prípade záujmu o pracovné miesta je nutné zaslať:

 • Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania (aj tel. kontakt)
 • Profesijný životopis
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Adresa pre doručenie:

PVPS mesta Veľký Krtíš
J.A.Komenského 3
990 01Veľký Krtíš

Prípadne mailová adresa: martina.durcovova@velky-krtis.sk

Ďalšie informácie nejdete TU...

viac...


 

Vývoz vytriedených zložiek KO rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty spolu s kovmi, sklo, jedlý olej) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

02.01.2019

15.01.2019

29.01.2019

FEBRUÁR

12.02.2019

26.02.2019

 

MAREC

12.03.2019

26.03.2019

 

APRÍL

09.04.2019

23.04.2019

 

MÁJ

07.05.2019

21.05.2019

 

JÚN

04.06.2019

18.06.2019

 

JÚL

02.07.2019

16.07.2019

30.07.2019

AUGUST

13.08.2019

27.08.2019

 

SEPTEMBER

10.09.2019

24.09.2019

 

OKTÓBER

08.10.2019

22.10.2019

 

NOVEMBER

05.11.2019

19.11.2019

 

DECEMBER

03.12.2019

17.12.2019

31.12.2019

JANUÁR 2020

14.01.2020

 

 

 

 

 
 

viac...


 

Vývoz komunálneho odpadu rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Vývoz komunálneho odpadu (120 a 240 litrové plastové nádoby) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

08.01.2019

22.01.2019

 

FEBRUÁR

05.02.2019

19.02.2019

 

MAREC

05.03.2019

19.03.2019

 

APRÍL

02.04.2019

16.04.2019

30.04.2019

MÁJ

14.05.2019

28.05.2019

JÚN

11.06.2019

25.06.2019

JÚL

09.07.2019

23.07.2019

AUGUST

06.08.2019

20.08.2019

SEPTEMBER

03.09.2019

17.09.2019

 

OKTÓBER

01.10.2019

15.10.2019

29.10.2019

NOVEMBER

12.11.2019

26.11.2019

 

DECEMBER

10.12.2019

23.12.2019

 

JANUÁR 2020

07.01.2020

 

 

 

 

 

viac...


 

Oznam vlastníkom psov

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

 • zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
 • a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

viac...


 
 • Pondelok81graphic-icon
 • Utorok71graphic-icon
 • Streda41graphic-icon
Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28601

 
 
 
14990

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka