Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Veľký Krtíš

Veľký Krtíš dnes

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

27. november 2018

      

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVčera popoludní sa v obradnej sieni Mestského úradu konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši. Novozvolený primátor Ing. Dalibor Surkoš v jeho úvode slávnostne zložil sľub a už po siedmy krát sa ujal svoje funkcie primátora. Sľub plniť si svoje povinnosti v prospech mesta dali aj novozvolení poslanci. Aj v tomto volebnom období bude mestské zastupiteľstvo fungovať v počte 15 poslancov. Medzi nimi je len jedna žena. Po slávnostnom zložení sľubov sa novozvolení poslanci spolu s primátorom mesta presunuli na pracovnú časť zasadnutie. Na programe bolo zriadenie komisií a voľba ich členov, ako aj poverenie sobášiacich na nasledovné obdobie.
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva je naplánované na december. Na ňom budú poslanci schvaľovať aj rozpočet pre budúci rok.

                                                                                           

                                                                                                                      Erika Grega


 
 

Veľký Krtíš dnes - archív


 

OZNAMY

Prijímacie skúšky - ZUŠ

Základná umelecká škola, Poľná č.1 Veľký Krtíš
Vás pozýva na

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

od 17.6.2019 do 21.6.2019 

v budove ZUŠ (III.ZŠ- horné parkovisko)
www.zusvkrtis.eu                                                                tel: 047/ 4830413

viac...


 

Graffiti 2019

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mestom Veľký Krtíš organizuje XII. ročník okresnej výtvarnej súťaže

Základná umelecká škola

Graffiti 2019

Téma súťaže: MENO OBĽÚBENÉHO FILMOVÉHO ALEBO KNIŽNÉHO HRDINU

V živote každého z nás sa objavila filmová postava alebo literárny hrdina, ktorý vystupoval v živote detí a dospelých, ako ľudský vzor alebo idol. Mať takýto idol je veľmi dôležité.... Skoro tak dôležité ako vedieť snívať... Knižné alebo filmové vzory nás formujú, motivujú, inšpirujú pri dosahovaní cieľov a prekonávaní prekážok. Svoje sny si vieme vďaka nim nie len predstaviť, ale aj splniť...

  1. Kategória:                 9 – 11 rokov
  2. Kategória:                 12 – 15 rokov
  3. Kategória:                 16 – 18 rokov

Súťažné práce musia byť označené údajmi: Meno a priezvisko autora, názov práce, vek  autora, adresa školy, meno pedagóga.
Uzávierka súťaže je 17. mája 2019. Súťažné práce posúdi odborná porota 20. mája 2019.

viac...


 

Zápis detí do Materskej školy Poľná 2

Zápis detí do Materskej školy Poľná 2 a jej elokovaných pracovísk:

Zápis do MŠ

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že sa uskutoční zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2019 Z. z..

Žiadosti na školský rok 2019/2020 si môžete podať v termíne:

Od 02.05. – 15.05.2019

V Materskej škole Poľná 2, Veľký Krtíš

V pracovných dňoch od 10:00 hod. do 13:00 hod., kedy Vám poskytneme bližšie informácie a prehliadku priestorov materskej školy.

viac...


 

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2018, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené

  • Identifikačné listy na rok 2019
  • Jednotné žiadosti na podpory pre rok 2019

Konečný termín na podanie žiadosti je 15. 05. 2019

viac...


 

Hlasovacie preukazy

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu, a to:

najneskôr do 24.05.2019 do 14:00 hod.

1. osobne - na mestskom úrade, u Ing. Rumanovej, č. dverí 15, v úradných hodinách

2. prostredníctvom splnomocnenej osoby - splnomocnenie obsahuje meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby. Splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené.

Splnomocnenie nájdete TU...

Mesto vydá hlasovací preukaz v deň podania žiadosti na počkanie.najneskôr do 03.05.2019

3. poštou - v listinnej podobe na adresu:

Mestský úrad Veľký Krtíš,
Evidencia obyvateľstva
J.A. Komenského 3, 990 01  Veľký Krtíš,

4. elektronicky - na e-mailovú adresu: volby@velky-krtis.sk

Hlasovací preukaz Vám bude zaslaný do 3 pracovných dní od dňa doručenia žiadosti, a to doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Žiadosť nájdete TU...

viac...


 

Trieďme odpad, má to zmysel

Trieďme odpad, má to zmysel

Ak správne triedime, svet je krajší

Trieďme odpad, má to zmysel

viac...


 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu...

 

images.jpg

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky.

viac...


 

Vývoz vytriedených zložiek KO rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty spolu s kovmi, sklo, jedlý olej) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

02.01.2019

15.01.2019

29.01.2019

FEBRUÁR

12.02.2019

26.02.2019

 

MAREC

12.03.2019

26.03.2019

 

APRÍL

09.04.2019

23.04.2019

 

MÁJ

07.05.2019

21.05.2019

 

JÚN

04.06.2019

18.06.2019

 

JÚL

02.07.2019

16.07.2019

30.07.2019

AUGUST

13.08.2019

27.08.2019

 

SEPTEMBER

10.09.2019

24.09.2019

 

OKTÓBER

08.10.2019

22.10.2019

 

NOVEMBER

05.11.2019

19.11.2019

 

DECEMBER

03.12.2019

17.12.2019

31.12.2019

JANUÁR 2020

14.01.2020

 

 

 

 

 
 

viac...


 

Vývoz komunálneho odpadu rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Vývoz komunálneho odpadu (120 a 240 litrové plastové nádoby) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

08.01.2019

22.01.2019

 

FEBRUÁR

05.02.2019

19.02.2019

 

MAREC

05.03.2019

19.03.2019

 

APRÍL

02.04.2019

16.04.2019

30.04.2019

MÁJ

14.05.2019

28.05.2019

JÚN

11.06.2019

25.06.2019

JÚL

09.07.2019

23.07.2019

AUGUST

06.08.2019

20.08.2019

SEPTEMBER

03.09.2019

17.09.2019

 

OKTÓBER

01.10.2019

15.10.2019

29.10.2019

NOVEMBER

12.11.2019

26.11.2019

 

DECEMBER

10.12.2019

23.12.2019

 

JANUÁR 2020

07.01.2020

 

 

 

 

 

viac...


 

Oznam vlastníkom psov

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

  • zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
  • a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

viac...


 
Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28752

 
 
 
15022

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka