Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Veľký Krtíš

Veľký Krtíš dnes

Zápis do 1. ročníkaVytlačiť
 

16. apríl 2019

      

Zápis do 1. ročníkaUplynulý piatok a sobotu mali predškoláci svoj veľký deň. V troch veľkokrtíšskych základných školách ich čakal zápis do prvého ročníka.
Budúci školáci prichádzali v sprievode svojich rodičov. Kým tí vybavili potrebné náležitosti pre zápis dieťaťa, deti v sprievode pani učiteliek prešli jednotlivými stanovišťami – kreslili, rozpoznávali farby, počítali, hľadali obrázky umiestnené vpravo i vľavo. Mnohým nerobili problém ani geometrické tvary, či rozpoznanie jednotlivých písmen abecedy.
Pre školský rok 2019/2020 sa zapisovali deti narodené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013 a deti, ktoré mali odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
Vo Veľkom Krtíši sa počas týchto dvoch dní zapísalo v troch základných školách celkovo 156 detí.

 

                                                                                            

                                                                                                                      Erika Grega


 
 

Veľký Krtíš dnes - archív


 

OZNAMY

Prerušenie dodávky elektrickej energie - ul. Banícka

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina

Stredoslovenská distribučná

oznamuje, obyvateľom že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa

04.11.2019 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.

úplne prerušená dodávka elektrickej energie na

 • ul. Banícka č. 1, 51

viac...


 

Voľby do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

volby@velky-krtis.sk

viac...


 

Deratizácia

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

Mestský úrad vo Veľkom Krtíši oznamuje termín vykonania deratizácie objektov a ku nim prislúchajúcich kanalizačných prípojok vo vlastníctve alebo správe fyzických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, právnických osôb na území Mesta Veľký Krtíš v termíne

                                                od 28.10.2019 do 08.11.2019.

Spoločnosť (firmu), ktorá má oprávnenie vykonávať deratizáciu sú si povinní zabezpečiť majitelia, vlastníci, správcovia nehnuteľností na vlastné náklady.

V tomto termíne bude uskutočnená aj deratizácia verejných kanalizačných sietí v meste Veľký Krtíš.

viac...


 

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši
so sídlom v Modrom Kameni

HAZZ

Vážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšenénebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšenýpočet výjazdov k požiarom rodinných domov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to
nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára

viac...


 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2019/2020 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 8. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl
            - ako chcem tráviť voľný čas
            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom výherných cien – chytré telefóny, powerbanky, USB disky, trička s potlačou vlastnej práce.

 1. celoslovenská umelecká kategória
 2. celoslovenská internetová kategória

viac...


 

Mobilný zber objemného odpadu KBV

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

OZNAMUJE
všetkým obyvateľom bytových domov, že
mobilný zber objemného odpadu,

ktorý nie je možné umiestniť do zbernej nádoby ako je starý nábytok, koberce, linoleum a elektroodpad (chladničky, mrazničky, televízory a iné elektrospotrebiče),

sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu

 • 11.11.2019 (pondelok) – ulice: Okružná, Venevská, Boženy Němcovej, Ľ.Štúra, P.O.Hviezdoslava, Poľná, Lučenská,
 • 12.11.2019 (utorok) – ulice: Železničná, Novohradská, A.H.Škultétyho, Písecká, M.R.Štefánika, Banícka,
 • 13.11.2019 (streda) – ulice: Mierová, Školská, I.Madácha, SNP, Nemocničná, Nám.A.H.Škultétyho

Žiadame Vás, aby ste tento druh odpadu uložili k Vašim zberným nádobám najneskôr v deň vývozu a to do 8:00 hodiny ráno. Po tomto termíne je odpad ukladať mimo zberných nádob prísne ZAKÁZANÉ.

viac...


 

Vývoz objemného odpadu IBV

Erb mesta

Vývoz objemného odpadu

Mesto Veľký Krtíš oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že zber objemného odpadu, ktorý nie je možné umiestniť do zbernej nádoby ako sú kusy nábytku, koberce, linoleum a elektroodpad (chladničky, mrazničky, televízory a iné elektrospotrebiče) bude vyvážaný od rodinných domov v nasledovnom termíne:

 • 14.11.2019 (štvrtok) – ulice: Dúbravská cesta, Družobná, Mládežnícka, Záhradná, Pionierska, Červenej Armády, Duklianska, Ľ.Štúra, Lučenská
 • 15.11.2019 (piatok) - ulice: SNP, Za Poštou, Mikszáthova, Okružná, Za Parkom, A.H.Škultétyho, Vinohradnícka, J.Kráľa, Št.Tučeka

viac...


 

Harmonogram vývozov biologicky rozložiteľného odpadu

Erb mesta

Harmonogram vývozov biologicky rozložiteľného odpadu z IBV

Mesto Veľký Krtíš oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre) sa uskutoční v týchto termínoch:

 • 18.11.2019 (pondelok) – IBV SEVER - ulice: Dúbravská cesta, Družobná, Mládežnícka, Záhradná, Pionierska, Červenej Armády, Duklianska, Ľ.Štúra
 • 19.11.2019 (utorok) – ulice: Lučenská, Ďulov dvor, Za Parkom, A.H.Škultétyho, Okružná, Mikszáthova, SNP, Za Poštou
 • 20.11.2019 (streda) – IBV ZÁPAD – ulice: Vinohradnícka, J.Kráľa, Št.Tučeka


Následne 2.termín zberu:

 • 02.12.2019 (pondelok) – IBV SEVER - ulice: Dúbravská cesta, Družobná, Mládežnícka, Záhradná, Pionierska, Červenej Armády, Duklianska, Ľ.Štúra
 • 03.12.2019 (utorok) – ulice: Lučenská, Ďulov dvor, Za Parkom, A.H.Škultétyho, Okružná, Mikszáthova, SNP, Za Poštou
 • 04.12.2019 (streda) – IBV ZÁPAD – ulice: Vinohradnícka, J.Kráľa, Št.Tučeka

viac...


 

Zber nebezpečných odpadov

ODOVZDAJTE NEBEZPEČNÉ ODPADY,
bezplatne z Vašej domácnosti

Nebezpečný odpad

Termín zberu: 06.11.2019 (streda)

Ulica                          Miesto                                                          Čas                      
Banícka                     garáže JUH                                                    15.00 – 15.10
Banícka                     garáže pri tenisovom areáli                            15.15 – 15.25
Železničná                 garáže                                                            15.30 – 15.40
Novohradská             parkovisko pred potravinami                          15.45 – 15.55
Lučenská                   garáže za Zväzarmom                                   16.00 – 16.10
Družobná                   potraviny IBV sever                                        16.15 – 16.25
P.O.Hviezdoslava      kotolňa                                                            16.30 – 16.40
Lučenská                   parkovisko STRED II                                      16.45 – 16.55
Venevská                   parkovisko pri dialýze                                     17.00 – 17.10
Boženy Němcovej      potraviny VINIČKY                                         17.15 – 17.25
Vinohradnícka            križovatka IBV západ                                     17.30 – 17.40
Št.Tučeka                   križovatka k cintorínu                                     17.45 – 18.00
SNP                            parkovisko pred kultúr. domom                      18.05 – 18.15

Informácie:
Mestský úrad Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
Ing. Daniel Ruman, PhD. Tel.: 047/ 481 21 22

viac...


 

Upozornenie - opiľovanie drevín

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

UPOZORŇUJE

občanov, žijúcich v rodinných domoch, že podchodná výška zelene pri peších komunikáciách je 250 cm od chodníka a 400 cm od komunikácie pre motorové vozidlá. Zároveň musí byť šírka zelene taká, aby bol viditeľný cestný obrubník (z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a zimnej údržby).

Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste na zeleni, ktorá rastie na pozemkoch vo Vašom vlastníctve (správe), alebo na deliacom páse medzi chodníkom a komunikáciou, vykonali potrebné rezy drevín do stanoveného termínu zberu zeleného odpadu , t.j. 18.11.2019.

V opačnom prípade zabezpečíme priechodnosť komunikácií a chodníkov podľa stanovených požiadaviek vlastnými pracovníkmi a podľa nášho zváženia.

viac...


 

Pozemky pri rodinných domoch

Mesto Veľký Krtíš

Erb mesta

Vážení občania.

V poslednej dobe sa hromadia podania občanov mesta Veľký Krtíš žijúcich v rodinných domoch, ktorí prichádzajú dodatočne na to, že nie všetky pozemky ktoré využívajú sú aj ich vlastníctvom. Mnohokrát sú múriky, záhrady, oplotenia posunuté aj do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš.

Táto nezrovnalosť potom komplikuje život obyvateľov rodinných domov pri ohlasovaní drobných stavieb, stavebných úprav, rekonštrukčných prácach,... a môže byť aj dôvodom majetkovo - právnych sporov .

Bližšie informácie:
Mestský úrad vo Veľkom Krtíši, J.A.Komenského 3, Odbor investičný a životného prostredia, 1. poschodie, č. dverí 36, Ing. Danka Mojžišová, tel. č.: 047/4812122,123

viac...


 

PREBYTKY OBČANOV MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Možnosť bezplatnej ponuky prebytkov občanov

Slovenský výrobca

Takmer v každej obci ľudia niečo pestujú alebo chovajú. Pri tejto práci vznikajú aj prebytky, ktoré by radi ponúkli na predaj.

Web stránka: www.slovenskyvyrobca.sk

slúži výhradne slovenským výrobcom a občanom.  Na stránke je pre občanov ZDARMA kategória „PREBYTKY OBČANOV MIEST A OBCÍ SLOVENSKA“. Stránka ponúka možnosť bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj a následne ju predať. Táto možnosť  pre občanov je BEZPLATNÁ CELOROČNE.

viac...


 

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ale aj obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom, napríklad obaly od zubných pást.

Preto je dôležité nezabúdať aj na triedenie kovových obalov – o všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.

Plechovka

ENVI-PAK

viac...


 

Vývoz vytriedených zložiek KO rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty spolu s kovmi, sklo, jedlý olej) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

02.01.2019

15.01.2019

29.01.2019

FEBRUÁR

12.02.2019

26.02.2019

 

MAREC

12.03.2019

26.03.2019

 

APRÍL

09.04.2019

23.04.2019

 

MÁJ

07.05.2019

21.05.2019

 

JÚN

04.06.2019

18.06.2019

 

JÚL

02.07.2019

16.07.2019

30.07.2019

AUGUST

13.08.2019

27.08.2019

 

SEPTEMBER

10.09.2019

24.09.2019

 

OKTÓBER

08.10.2019

22.10.2019

 

NOVEMBER

05.11.2019

19.11.2019

 

DECEMBER

03.12.2019

17.12.2019

31.12.2019

JANUÁR 2020

14.01.2020

 

 

 

 

 
 

viac...


 

Vývoz komunálneho odpadu rok 2019

Mestský úrad Veľký Krtíš,
odbor investičný a životného prostredia

Erb mesta

oznamuje všetkým obyvateľom rodinných domov, že:

Vývoz komunálneho odpadu (120 a 240 litrové plastové nádoby) sa bude v roku 2019 vykonávať v utorok v termínoch ako je uvedené v tabuľke.

JANUÁR

08.01.2019

22.01.2019

 

FEBRUÁR

05.02.2019

19.02.2019

 

MAREC

05.03.2019

19.03.2019

 

APRÍL

02.04.2019

16.04.2019

30.04.2019

MÁJ

14.05.2019

28.05.2019

JÚN

11.06.2019

25.06.2019

JÚL

09.07.2019

23.07.2019

AUGUST

06.08.2019

20.08.2019

SEPTEMBER

03.09.2019

17.09.2019

 

OKTÓBER

01.10.2019

15.10.2019

29.10.2019

NOVEMBER

12.11.2019

26.11.2019

 

DECEMBER

10.12.2019

23.12.2019

 

JANUÁR 2020

07.01.2020

 

 

 

 

 

viac...


 
Položky 1-10 z 16

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka