Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2007 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš

Schválené: 6.3.2013

Vyhlásené: 7.3.2013

Účinnosť: 22.3.2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2007 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš.

Mesto Veľký Krtíš podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2007 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš.

 

§1


1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenie je zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Krtíš č. 2/2007 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš.

 

§2


1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2007 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš.

 

§3


1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši  dňa  06.03. 2013.
2) Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli mesta Veľký Krtíš a na internetovej adrese mesta Veľký Krtíš od 19.02.2013 do 05.03.2013.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľký Krtíš.

       

           

                                                                                   Ing. Dalibor S u r k o š, v.r.   
                                                                                   primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28866

 
 
 
15059

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka