Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš o zriadení Mestskej polície č. 7/2013

Schválené: 31.7.2013

Vyhlásené: 1.8.2013

Účinnosť: 15.8.2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš
o zriadení  Mestskej polície č. 7/2013


Mesto Veľký Krtíš na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy  Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

v y d á v a
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 7/2013
o zriadení  Mestskej polície Veľký Krtíš.

§ 1

Na zabezpečenie vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia v meste Veľký Krtíš  a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení  mesta Veľký Krtíš, z uznesení Mestského zastupiteľstva Veľký Krtíš a z rozhodnutí primátora mesta Veľký Krtíš, zriaďuje mesto Veľký Krtíš poriadkový útvar – M e s t s k ú  p o l í c i u Veľký Krtíš.  

 

§ 2
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č.5/1992 – organizačný poriadok mestskej polície a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš číslo 5/92-I –organizačný poriadok mestskej polície.

 
§ 3
Záverečné ustanovenie

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 31.07.2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľký Krtíš.

                                                                                  Ing. Dalibor S u r k o š, v.r.
                                                                                 primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28868

 
 
 
15063

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka