Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009

Schválené: 5.3.2014

Vyhlásené: 6.3.2014

Účinnosť: 21.3.2014

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Veľký Krtíš č. 1/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 3/2007
o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008  a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009

 

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Veľký Krtíš číslo 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši v platnom znení zo dňa 25. júna 2007, účinné od 12. júla 2007, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši zo dňa 25. júna 2007, účinné 12. júla 2007, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008, zo dňa 05. mája 2008, účinné 22. mája 2008, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, zo dňa 23. februára 2009, účinné od 12. marca 2009,  sa mení takto:

           1) v článku 3, bod 5 sa dopĺňa:

              Dolné Plachtince  (v zmysle dohody zo dňa 17.12.2013) pre II. stupeň


Čl. II

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie je doplnkom č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši zo dňa 25. júna 2007, účinné od 12. júla 2007.

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši dňa 05.03.2014 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 


                                                                         Ing. Dalibor Surkoš, v.r.
                                                                              primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28891

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka