Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 1/2016 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2012 o hospodárení s majetkom mesta Veľký Krtíš v znení neskorších zmien a doplnkov

Schválené: 24.2.2016

Vyhlásené: 25.2.2016

Účinnosť: 11.3.2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 1/2016

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2012 o hospodárení s majetkom mesta Veľký Krtíš v znení neskorších zmien a doplnkov

 

      Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v súlade s § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

 

Čl. I

     Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2012 o hospodárení s majetkom mesta Veľký Krtíš v znení nariadenia č. 11/2012 a nariadenia č. 4/2014.

 

Čl. II

(1) Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na svojom zasadnutí dňa 24.2.2016.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

                                                                                       Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

                                                                                     primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15060

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka