Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš

Schválené: 6.12.2017

Vyhlásené: 7.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004“)  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš sa mení § 5 ods. 4) takto:

V § 5 odsek 4 znie:

"4) V osobitných prípadoch môže primátor mesta rozhodnúť o pridelení dotácie aj bez prerokovania v príslušnej komisii a bez splnenia náležitostí tohto VZN, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výška dotácie podľa prvej vety nesmie prekročiť sumu 1 500 Eur pre jedného žiadateľa."

Čl. II

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 6.12.2017.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2018.

 

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka