Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu...Vytlačiť
 

images.jpg

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky.

     Dňa 11.02.2019 bol v Zbierke zákonov (33/2019 Z. z.) vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14.novembra 2018, podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona účinnosť.

Dňom vyhlásenia nálezu nie je obec povinná:
a) prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku           na úradnej tabuli obce podľa § 4 ods. 3 zákona, ktoré boli zverejnené v registri             zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
b) zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce,
c) vydávať potvrdenia o tomto zverejnení.

     Dňom vyhlásenia nálezu prestáva obec vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona a na účely splnenia náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 7 písm. b) druhého a tretieho bodu zákona. Obec nie je povinná vydávať:

a) potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá              vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom       uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v           ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
b) potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodárskeho pozemku v            obci,
c) potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a                      nadobúdateľom pozemku
d) potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov.


Obec naďalej bude na účely prevodu pozemku do vlastníctva osôb podľa § 7 ods. 1 zákona vydávať potvrdenia preukazujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) prvého bodu zákona, a to
    a) potvrdenie, že pozemok je podľa územnoplánovacej dokumentácie určený na               iné ako poľnohospodárske využitie, t.j. na zástavbu,
    b) potvrdenie, že pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, ak nie je                    evidovaný v katastri nehnuteľností.


 
 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28820

 
 
 
15038

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka