Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA

Mesto Veľký Krtíš môže poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných  alebo verejnoprospešných účelov.

Všeobecne prospešnými službami sa rozumie najmä:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Všeobecne prospešným a verejnoprospešným účelom sú najmä:

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovávanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

O poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí žiadateľ požiadať písomnou formou. Postup podania žiadosti a príslušné tlačivá nájdete tu.

 

Žiadosti o dotáciu posudzuje príslušná komisia v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpotu Mesta Veľký Krtíš. Pridelenie dotácie na základe návrhu komisie schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28918

 
 
 
15099

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka