Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2014

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2014:


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
454/2014/ OIaŽPPán JUDr. Ladislav Dubán, bytom Ul. A.H.Škultétyho 110, Veľký Krtíš, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks platan bez udania obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku mimo lesa CKN 829/1 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je žiadateľ JUDr. Ladislav Dubán v podiele 1/1.04.01.20147dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS 00024/2014 Obec 18/2014Spoločnosť ŽERY, s.r.o., Červenej armády 498/15, 991 06 Želovce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromo a krovín bez udania presného druhu, počtu a obvodu kmeňa, rastúce na pozemku EKN 6095/1,6080/1,6092/9 6040/20 v k.ú. Záhorce. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je spoločnosť ŽERY, s.r.o., Želovce v podiele 1/1 Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 03.02.201406.02.20147dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1261/2014/ OIaŽPPán Peter Novák, bytom Ul. Nemocničná 24, Veľký Krtíš, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2 ks smrek s obvodom kmeňa130 cm a 90 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemkoch CKN 2901/11 – ostatné plochy a nádvoria a CKN 1188 – orná pôda v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov na ktorom dreviny rastú je spoločnosť ECHO, spol. s r.o. Veľký Krtíš v podiele 1/1.02.04.20147dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1588/2014/ OIaŽPPani Anna Krnáčová, bytom Lesenice 192, Veľký Krtíš, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 3 ks topoľov s obvodom kmeňa1 od 80 cm do 100 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku CKN 2916/29 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Anna Krnáčová v podiele 1/1.30.05.20147dní od zverejnenia informácie
2462/2014/ OIaŽPPani Emília Ivicová, bytom Ul. Lučenská č. 32, Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks duglaska s obvodom kmeňa 138 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku mimo lesa CKN 1133 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je žiadateľka v podiele 1/1.31.07.20147dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS 00146/2014 Obec 136/2014Rímskokatolícka cirkev , farnosť Sklabiná, so sídlom Sklabiná 13, 991 05 Sklabiná, IČO 31933408, požiadala Obec Sklabiná o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromov v počte 3 ks jaseň s obvodom kmeňa 96 cm, 78 cm, 89 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks agát s obvodom kmeňa 153 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku C KN 118/2 – druh pozemku záhrada v k. ú. Sklabiná. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je žiadateľ v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Sklabiná 25.08.201428.08.20147dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS 00205/2014 Obec 209/2014Pán Jaroslav Roháč, Novohradská 8, 990 01 Veľký Krtíš, požiadal Obec Sklabiná o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromu v počte 1 ks breza s obvodom kmeňa 109 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou , rastúci na pozemku C KN 118/3 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Sklabiná. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je žiadateľ Jaroslav Roháč a manželka Cecília Roháčová v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Sklabiná 04.12.201408.12.20147dní od zverejnenia informácie

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka