Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2013

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2012


 

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk 

 


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2013:


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.48/2013 (SUS 00046/2013)Spoločnosť EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava požiadala Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2 ks jelší s obvodmi kmeňov 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 100 m2 krovia trńky obyčajnej, rastúce na pozemku mimo lesa CKN 842/6 – orná pôda v k.ú. Kiarov. Užívateľom pozemkov na ktorých dreviny rastú je Zoltán Uhrík, SHR, Sibírska 431/3, Želovce. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 18.02.201220.02.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.49/2013 (SUS 00047/2013)Spoločnosť EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava požiadala Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 15 ks dubov s obvodmi kmeňov 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 50 m2 krovia trńky obyčajnej, rastúce na pozemku mimo lesa CKN 842/6, 838/1 – orná pôda v k.ú. Kiarov. Užívateľom pozemkov na ktorých dreviny rastú je Zoltán Uhrík, SHR, Sibírska 431/3, Želovce. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 18.02.201220.02.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.50/2013 (SUS 00048/2013)Spoločnosť EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava požiadala Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 4 ks vŕba, s obvodmi kmeňov 45 cm, 35 ks agát s obvodmi kmeňov 45 cm, 4 ks agát s obvodmi kmeňov 90 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1000 m2 krovia trńky obyčajnej, rastúce na pozemku mimo lesa CKN 866/3, 862/2 – orná pôda v k.ú. Kiarov. Užívateľom pozemkov na ktorých dreviny rastú je Zoltán Uhrík, SHR, Sibírska 431/3, Želovce. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 18.02.201220.02.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.51/2013 (SUS 00049/2013)Spoločnosť EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava požiadala Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2 ks dub, s obvodmi kmeňov 90 cm, 1 ks vŕba s obvodom kmeňa 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 5000 m2 krovia ruže šípovej - šípky, rastúce na pozemku mimo lesa CKN 877/7, – trvalé trávne porasty a CKN 918 zastavané plochy v k.ú. Kiarov. Užívateľom pozemkov na ktorých dreviny rastú je Zoltán Uhrík, SHR, Sibírska 431/3, Želovce. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 18.02.201220.02.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
545/2013/ OIaŽPPán Zoltán Pintér, bytom Ul. Komenského 414/4, Čebovce, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks agátu s obvodom kmeňa 48 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku mimo lesa CKN 2925/25 –ostatné plochy v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je žiadateľ v podieli 1/1. 07.02.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
766/2013/ OIaŽPPani Mgr. Ida Križániová, bytom Ul. Okružná 32, Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks orech vlašský s obvodom kmeňa 75 cm a 1 ks oliva s obvodom kmeňa 75 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku mimo lesa CKN 750 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Mgr. Pavel Križáni a Mgr. Ida Križániová v podieli 1/2. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 27.02.2013.28.02.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.37/2013 (SUS 00089/2013)Obec Malé Straciny z vlastného podnetu začala konanie o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks jaseň, s obvodmi kmeňa 222 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku mimo lesa CKN 884/4 – záhrady v k.ú. malé Straciny. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie sú Juraj Beňo (SPF) v podieli 20/90, Anna Ištóková (SPF) v podieli 15/90, Pavel Ištók (SPF) v podieli 15/90, JUDr. Bohuslav Beňo, Malé Straciny č. 28 v podieli 2/90, Pavel Beňo Diviacka Nová Ves č. 205 v podieli 2/90, SR – Obvodný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ.Štúra 1 v podieli 30/90. Konanie bolo začaté 27.03.2013 27.03.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1461/2013/ OIaŽPJuhoš Gabriel – GAVLAS, Mikszáthova 6, Veľký Krtíš, IČO 33249555, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 4 ks listnatých stromov bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňov 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku mimo lesa CKN 2637/2 – zastavané plochy v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Juhoš Gabriel, GAVLAS, Mikszáthova 6, Veľký Krtíš, IČO 33249555 v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 15.05.2013.20.05.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2626/2013/ OIaŽPPani Ing. Mária Tóthová, bytom Ul. Novohradská č. 6, Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2 ks javorov s obvodom kmeňov 100 cm a 81 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku mimo lesa CKN 884/6 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je žiadateľka Ing. Mária Tóthová, Veľký Krtíš v podiele 1/12, Benko Milan a Iveta Benková v podiele 1/12, Kľačo Ladislav a Jozefína Kľačová v podiele 1/12, Ing. Zuzana Kočiová v podiele 1/12, Bolgár Róbert v podiele 1/12, Sabinovský Ladislav v podiele 1/12, Ing. Kráľ Pavel a Dana Kráľová v podiele 1/12, Vigaš Pavel a Zlatica Vigašová v podiele 1/12, Heimlich Ladislav a Bibiana Heimlichová v podiele 1/12, Erik Turan v podiele 1/24, Páleník Ján v podiele 1/24, Vargová Erika v podiele 1/24, Turanová Katarína v podiele 1/24.01.10.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.131/2013 (SUS 00240/2013)Pán Miroslav Baláž, bytom Venevská 762/7, Veľký Krtíš, požiadal Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks neznámej listnatej dreviny bez udania obvodu meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúcej na pozemku CKN 601/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kiarov. Vlastníkom pozemk na ktorom drevina rastie je žiadateľ a manželka Marta Balážová v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 25.09.201301.10.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.132/2013 (SUS 00241/2013)Pán Pavol Suchánsky, bytom Kiarov 156, požiadal Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks orech vlašský s obvodom kmeňa 108 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku CKN 238 – ostatná plocha v k.ú. Kiarov. Vlastníkom pozemk na ktorom drevina rastie je Rímskokatolícka cirkev Kiarov v podiele 3/4 a evanjelická cirkev a.v. Kiarov v podiele 1/4. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 25.09.201301.10.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2680/2013/ OIaŽPPani Martina Rimóciová, bytom Za poštou 2, Veľký Krtíš , požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2ks drevín - borovica s obvodom kmeňov 83 cm, javor s obvodom kmeňa 82,5 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku mimo lesa CKN 1319/22 – ostatné plochy v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je spoločnosť AREA VK s.r.o. Slovenské Ďarmoty, IČO 45 480 966 v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 25.09.201225.09.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č. 392/2013 (SUS 00264/2013)Pani Zuzana Štáliková, bytom Horné Rakovce 1918/25, Turčianske Teplice požiadala Obec Sucháň o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 225 ks stromov v zložení – jaseň, buk, jabloň, agát, slivka, topoľ, dub a 2 ha krovitých porastov v zložení - trnka, šípky, hloh, lieska, rastúcich na pozemkoch CKN 997, 998, 999, 1002/1, 1002/2, 1003/1, 1004, 1006, 1007 v k.ú. Sucháň. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľka Zuzana Štáliková v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 25.10.201304.10.201310dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.118/2013 (SUS 00265/2013)Obec Nová Ves z vlastného podnetu začala konanie o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 8 ks smrekov bielych, s obvodmi kmeňov od 40 cm do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemku mimo lesa EKN 700/4 – vodné plochy v k.ú. Nová Ves. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava. v podiele 1/1. Konanie bolo začaté 06.11.201308.11.20137dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.246/2013 (SUS 00271/2013)Pani Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 120 cm, 110 cm, 45 cm, 110 cm, 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku CKN 93 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záhorce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce a Anna Keťková, J. Kozáčeka 1855/39, Zvolen, každá v podiele 1/2. Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 11.11.201318.11.20137dní od zverejnenia informácie

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28912

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka