Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2019

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2019:


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
639/2019 /OIaŽP Žiadateľ, Ján Pavlov, Stredné Plachtince 243, 991 24 Stredné Plachtince , požiadal dňa 20.02.2019 o súhlas na výrub 2 ks dreviny – tuje s obvodom kmeňa 80 cm a 85 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcej na pozemku C KN 2847/5 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 2847/5 je Ján Pavlov, Stredné Plachtince v podiele 1/1 .21.02.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
727/2019 /OIaŽP Žiadatelia, Mgr. Dominika Berecká a Ing. Gabriel Berecki, P. O. Hviezdoslava 19, 990 01 Veľký Krtíš požiadali dňa 25.02.2019 o súhlas na výrub 2 ks drevín – 1 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 120 cm - 1 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemkoch C KN 356/1, 353 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov C KN 356/1, 353 sú Mgr. Dominika Berecká a Ing. Gabriel Berecki, P. O. Hviezdoslava 19, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1 27.02.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
732/2019 /OIaŽPŽiadateľka, Silvia Kánya, Lučenská 402/69, 990 01 Veľký Krtíš, požiadala dňa 25.02.2019 o súhlas na výrub 43 ks drevín – 40 ks tuje s obvodom kmeňa 8 – 15 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou – 3 ks smrek s obvodom kmeňa 120 cm, 150 cm, 160 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku C KN 1220/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce.28.02.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
736/2019 /OIaŽPŽiadateľ p. Jakub Laššan, Zámocká 44/69, 992 01 Modrý Kameň požiadal dňa 27.02.2019 o súhlas na výrub 2 ks drevín – 1 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 82 cm - 1 ks orech kráľovský s obvodom kmeňa 81 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku C KN 690 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 690 v kú.ú. Veľký Krtíš sú Jakub Laššan a Paula Laššanová , Zámocká 44/69, 992 01 Modrý Kameň v podiele 1/101.03.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
733/2019 /OIaŽPŽiadateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Správa majetku SSD, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina požiadal dňa 27.02.2019 o súhlas na výrub 3 ks dreviny – 1 ks vŕba rakyta bez udania obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou rastúca na pozemku C KN 2614/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce a - 2 ks tuja bez udania obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku E KN 1059/2 – ostatná plocha v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 2614/2 je Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v podiele 1/1 a vlastníkom pozemku E KN 1059/2 je SR – Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, Veľký Krtíš v podiele 1/1 .04.03.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS-00008/2019,Obec 43/2019 Pani Zuzana Belicová, Horné Plachtince č. 17, 991 24 Dolné Plachtince, požiadala Obec Horné Plachtince o súhlas na výrub 35 ks stromov, v zložení - 7 ks osika - 2 ks čerešňa vtáčia - 4 ks cer - 12 ks hrab - 10 ks buk Bez udania obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. E KN 296 – trvalý trávny porast. Vlastníkom pozemku E KN 296 je Zuzana Belicová, Horné Plachtince č. 17, 991 24 Dolné Plachtince v podiele 1/1. 08.03.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
770/2019 /OIaŽPŽiadateľ PROFIFOREST s.r.o., Pliešovce, Červenákova 656/23, 962 63 Pliešovce, IČO 44749902 v zastúpení Miroslavom Strhárskym a Marianom Révayom - štatutárnymi zástupcami spoločnosti požiadala dňa 28.02.2019 o súhlas na výrub 8 ks dreviny – topoľov s obvodom kmeňov 90 cm – 102 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku C KN 530/14 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 530/14 je PROFIFOREST s.r.o., Pliešovce, Červenákova 656/23, 962 63 Pliešovce v podiele 1/1 .18.03.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1714/2019 /OIaŽP Žiadateľ spoločnosť Prvá teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč v zastúpení Ing. Gabrielom Gáborom - členom predstavenstva požiadala dňa 02.07.2019 o súhlas na výrub 1 ks dreviny – brezy s obvodom kmeňa 41,5 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcej na pozemku C KN 2906/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 2906/1 je spoločnosť Prvá teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč v podiele 1/1.03.07.20197dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS-00038/2019, Obec 102/2019 Pán Ing. Ján Vančo, Tolstého 12, 984 03 Lučenec, požiadal dňa 25.07.2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47, ods.3 zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zložení - 3 ks topoľ čierny s obvodom kmeňov 253 cm – 485 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemkoch E KN 2021 – ostatná plocha a E KN 2023 – ostatná plocha v k. ú. Malé Straciny mimo zastavaného územia obce. Vlastníkom pozemkov E KN 2021, E KN 2023 je SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava v podiele 1/1.26.07.20197dní od zverejnenia informácie

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28868

 
 
 
15063

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka