Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Vydanie rozhodnutia o umiestnenie zariadenia v zmysle zák. č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôcok v znení zmien a doplnkov

Vybavuje:

Odbor ekonomiky a správy majetku, (I. poschodie, č. d. 44)
Daniela Húdeková, tel.: +421 47/4812 140
e-mail: daniela.hudekova@velky-krtis.sk

Potrebné doklady k vybaveniu:

  • vyplnená žiadosť
  • živnostenský list, koncesnú listinu, resp. výpis z Obchodného registra
  • list vlastníctva, resp. doklad preukazujúci užívací vzťah k zariadeniu
  • rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) (posudok k otvoreniu zariadenia)
  • licencia Slovenskej lekárskej komory (SLK), rozhodnutie Vyššieho územného celku (VÚC)
  • doklad o splnení si ohlasovacej povinnosti pre vyrúbenie poplatku za komunálny odpad


Poplatok:

16,50 € (Udelenie súhlasu s vykonávaním neštátnej lekárskej starostlivosti na základe príkazného listu primátora mesta Veľký Krtíš č. 14/2016)

Lehota:

do 30 dní

Zákonná úprava:

  • Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Tlačivo:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnenie zariadenia v zmysle zák. č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôcok v znení zmien a doplnkov (verejná lekáreň, pobočka verejnej lekárne alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok) *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28894

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka