Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu)

Vybavuje:

Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu, (prízemie č. d. 15)
Zita Knechtová, tel.: +421 47/4812 134
e-mail: zita.knechotava@velky-krtis.sk

Potrebné doklady k vybaveniu:

1. na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • alebo žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vypĺňa občan, ktorý žiada o posúdenie alebo opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)
 • lekársky nález (vypĺňa obvodný lekár,  výpis zo zdravotnej dokumentácie, nie staršie ako 6 mesiacov.)
 • kópie odborných lekárskych správ nie starších ako šesť mesiacov
 • alebo komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný samosprávnym krajom alebo inou obcou


Vyplnené tlačivá občan doručí (osobne alebo poštou) na adresu:

Mestský úrad Veľký Krtíš
Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu
J.A.Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš

na základe ktorých sa začne konanie vo veci odkázanosti.

Mesto je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Vykonáva sociálnu a zdravotnú posudkovú činnosť, ktorej výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

2. na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

 • vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


K žiadosti je nevyhnutné doložiť:

 • právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, žiadateľa  za účelom platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby
 • predložiť potvrdenie o príjme - rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku


Lehota na vybavenie:

30 dní

Zákonná úprava:


Tlačivo:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu *
Lekársky nález *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 
 • Nedeľa-2-11graphic-icon
 • Pondelok-4-12graphic-icon
 • Utorok-4-13graphic-icon
Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28542

 
 
 
14972

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka