Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu)

Vybavuje:

Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu, (prízemie č. d. 15)
Zita Knechtová, tel.: +421 47/4812 134
e-mail: zita.knechotava@velky-krtis.sk

Potrebné doklady k vybaveniu:

1. na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

  • vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • alebo žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vypĺňa občan, ktorý žiada o posúdenie alebo opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)
  • lekársky nález (vypĺňa obvodný lekár,  výpis zo zdravotnej dokumentácie, nie staršie ako 6 mesiacov.)
  • kópie odborných lekárskych správ nie starších ako šesť mesiacov
  • alebo komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný samosprávnym krajom alebo inou obcou


Vyplnené tlačivá občan doručí (osobne alebo poštou) na adresu:

Mestský úrad Veľký Krtíš
Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu
J.A.Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš

na základe ktorých sa začne konanie vo veci odkázanosti.

Mesto je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Vykonáva sociálnu a zdravotnú posudkovú činnosť, ktorej výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

2. na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

  • vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


K žiadosti je nevyhnutné doložiť:

  • právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, žiadateľa  za účelom platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby
  • predložiť potvrdenie o príjme - rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku


Lehota na vybavenie:

30 dní

Zákonná úprava:


Tlačivo:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu *
Lekársky nález *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28894

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka