Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie sociálnych služieb (opatrovateľská služba)

Vybavuje:

Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu, (prízemie č. d. 15)
Zita Knechtová, tel.: +421 47/4812 134
e-mail: zita.knechotava@velky-krtis.sk

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách


Kto môže požiadať o poskytovanie opatrovateľskej služby

 • občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Veľký Krtíš a je podľa rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu odkázaný na pomoc inej osoby


Komu nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

 • osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
 • osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu
 • osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
 • osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou

 

Potrebné doklady k vybaveniu:

 • vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


K žiadosti je nevyhnutné doložiť:

 • právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, žiadateľa  za účelom platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby
 • predložiť potvrdenie o príjme - rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku


Mesto Veľký Krtíš so žiadateľom uzatvorí „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa realizuje opatrovateľská služba.

 • opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu určitú počas trvania podmienok na jej poskytovanie v zmysle zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby, kde sa stanovuje počet hodín a rozsah poskytovania sociálnej služby
 • opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným prostredníctvom opatrovateliek v pracovných dňoch maximálne v počte hodín 7,5
 • úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočítava na základe schváleného VZN mesta Veľký Krtíš č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby


Lehota na vybavenie:

30 dní

Zákonná úprava:


Tlačivo:

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby *
Vyhlásenie o majetku *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28894

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka