Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva

Vybavuje:

Matričný úrad, (prízemie, č. d. 23-24)
Miriam Szabóová, tel.: +421 47/4812 131
e-mail: miriam.szaboova@velky-krtis.sk
Liana Vajdová, tel.: +421 47/4812 131
e-mail: liana.vajdova@velky-krtis.sk

Žiadosť o uzavretie manželstva:

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pre iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov. Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady k vybaveniu:*

A. Slobodní:

a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte).

B. Ovdovelí:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. Rozvedení:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. Cudzinci predložia:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C), a okrem toho ešte:
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
d) vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z. z.).

*Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi

Poplatok:

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 €

Okrem novelizovaných Položiek Sadzobníka správnych poplatkov Vás, resp. pracovníkov obcí upozorňujeme aj na ďalšie úpravy a zmeny v zákone o SP, týkajúce sa poplatkov za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, špecializovaného portálu alebo integrovaného obslužného miesta - § 7, 10, 15a, 17, 18a a 19k.

Účinnosť od 1. januára 2018

Lehota:

na počkanie

Zákonná úprava:

  • Zákon č. 154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28894

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka