Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevody majetku mesta za rok 2015

Odpredaj nehnuteľného majetku - pozemok pare. č. KN C 2847/5 o výmere 85 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom z pozemku pare. č. KN C 2847/1 o celkovej výmere 771 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš na Ul. SNP, vedený na LV č. 1544 (Mesto Veľký Krtíš)

Kupujúci:

Ján Pavlov, Stredné Plachtince 243

Právny titul:

Kúpna zmluva č. 1b-2/2015 - V74/2018 zo dňa 19.2.2018


 

Mestský byt č. 56 v obytnom dome súp. č. 711 na ulici SNP 25 vo Veľkom Krtíši, dvojizbový, prízemie, spoluvlastnícky podiel mesta 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6450/676204, evidovaný na LV č. 1823, parcela registra „C“, parc. č. 2863 o výmere 2489 m2, zastavané plochy a nádvoria - spoluvlastnícky podiel mesta 172/24890, evidovaná na LV č. 1824, obec a k. ú. Veľký Krtíš

Kupujúci:

Ing. Ľubomír Vengrin, manželka Katarína Vengrínová, 
Lučenská 65, 990 01 Veľký Krtíš

Právny titul:

Kúpna zmluva č. V993/15 zo dňa 30.7.2015


 

2016

2017

2018

2019


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka