Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevody majetku mesta za rok 2019

Pozemok C KN 2813/2 o výmere 514 m2 v k. ú. Veľký Krtíš, vedený ako ostatná plocha, odčlenený Geometrickým plánom č. 47582839- 175/2018 z pozemku parc. č. C KN 2813 o výmere 1121 m2 , vedený ako ostatná plocha (LV č. 1544 - Mesto Veľký Krtíš).

Pozemok C KN 2811/5 o výmere 448 m2 v k. ú. Veľký Krtíš, vedený ako ostatná plocha, odčlenený Geometrickým plánom č. 47582839- 175/2018 z pozemku parc. č. C KN 2811/1 o výmere 656 m2 , vedený ako ostatná plocha (LV č. 1544 - Mesto Veľký Krtíš).

Kupujúci:

VK SUMA, s.r.o.
Osloboditeľov 27
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36814288

Právny titul:

Kúpna zmluva č. 1b-4/2019, V 483/2019 zo dňa 26.04.2019


 

Mestský byt č. 31 v bytovom dome súpisné číslo 997 na ulici Novohradskej 12, vo Veľkom Krtíši, na 7. Poschodí, vchod č. 12, jednoizbový, spoluvlastnícky podiel mesta 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 3649/350304, evidovaný na LV č. 2590 a parcela registra „C“, parcelné číslo 2724/4 o výmere 653 m2, zastavané plochy a nádvoria – spoluvlastnícky podiel mesta 681/65300, evidovaný na LV č. 2589.

Kupujúci:

Andrej Plachotňuk
Lučenská 400/63
990 01 Veľký Krtíš

a

Žanna Borochovska
Lučenská 400/63
990 01 Veľký Krtíš

Právny titul:

Kúpna zmluva 2c-2/2018, V 2130/2018 zo dňa 18.01.2019


 

2015

2016

2017

2018


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka