Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

EP-Ul.SNP

Adresa:Elok. prac. SNP

Elokované pracovisko
SNP 37
990 01 Veľký Krtíš

Zástupkyňa pre EP:

Iveta Ďuranová

Tel.:

+421 911 343 388

E-mail:

ms.snp.vk@gmail.com


 

„Usilovné korytnačky“

Budova škôlky je umiestnená v centre mesta v peknom prostredí obklopenom zeleňou. Funkčne je členená a zodpovedá potrebám detí. V prevádzke sú štyri triedy s príslušenstvom. Do tried bol zakúpený nový, moderný nábytok a do spální detské drevené lehátka. Triedy sú vybavené počítačovou technikou, internetom a v triede predškolákov je umiestnená interaktívna tabuľa.

Škôlka je zameraná na rozvoj výtvarných zručností, cieľom ktorých je rozvíjať u detí predstavivosť, fantáziu, kreativitu a vzťah k umeniu. Zameranie korešponduje s galériou nachádzajúcou sa na poschodí, v ktorej  deti ako i pani učiteľky prezentujú svoje výtvarné zručnosti a aktivity.

Exteriér budovy tvorí zeleň s veľkým dvorom a záhradou. Školský dvor sa priebežne dopĺňa  drevenými preliezkami a hojdačkami, ktoré sa využívajú pri  pobyte detí vonku na spontánne hry  a pohybové aktivity.  

Zameranie tried

Usilovné korytnačky vedia, že „Materská škola musí dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania“, základom čoho je zdravie a rozvoj pohybovej kultúry vo všetkých organizačných formách,

TRIEDA VÝTVARNÝCH ZRUČNOSTÍ

Výtvarné aktivity sprevádzajú deti od ranného detstva. Sú prirodzenou súčasťou rozvoja poznávacích funkcií a ich prostredníctvom sa rozvíja osobnosť dieťaťa. V tomto období dieťa poznáva okolitý svet, objavuje samo seba, hľadá odpovede na svoje otázky. Výtvarné činnosti podporujú procesy učenia, sú integrujúcou zložkou, nakoľko  dieťa spoznáva okolitý svet najmä cez obrazové  vnímanie.

Našim cieľom je prostredníctvom výtvarných aktivít u dieťaťa :

 • rozvíjať predstavivosť, fantáziu a kreativitu – kresba voskovými  pastelkami, maľba vodovými, temperovými, škrobovými prstovými farbami, zapúštanie, odtláčanie
 • spolupracovať v tímovej práci – kolektívne práce k rôznym témam počas celého školského roka, kreslenie a maľovanie priamo na  plochu papiera rôznej veľkosti
 • vytvárať si vzťah k umeniu – Pop-art, Land-art, tvorenie s prírodným materiálom v triede ako i prírode, s listami, kamienkami, konárikmi, zaznamenávanie kamerou i fotoaparátom, kreslenie na IT v RNA, výstava v ateliéri, výroba kostýmov a kulís k divadlám
 • experimentovať s farbami a výtvarným materiálom – práca s netradičnými výtvarnými technikami – koláž, vymývanie klovatinou, kresba kávou, kolorovaná kresba, mozaika, kašírovanie, odtláčanie rôznych predmetov, dokresľovanie
 • rozvíjať potrebu výtvarne sa vyjadriť – projekt - výtvarný prejav v škôlke v mesiaci máj, zapojenie sa do okresných a celoslovenských výtvarných súťaží, denný prístup k rôznorodému výtvarnému materiálu, výtvarné prehliadky medzi deťmi  III a IV triedy
 • výtvarne vnímať a pozorovať veci okolo seba – vychádzky do okolia škôlky, návštevy ZUŠ – výtvarný odbor, hodnotenie sôch, architektúry  a parkov v meste
 • využívať odpadový materiál pri činnostiach – bohatá ponuka prírodného odpadového materiálu – kartón, škrupiny, kamene, vlna, výroba maňušiek, bábik, dopravných prostriedkov a doplnkov k hrám
 • vychovávať zmysel pre krásu prírody a úpravu svojho okolia – pomoc pri skrášľovaní exteriéru ako i interiéru škôlky, výzdoba tried a príslušných priestorov k ročným obdobiam
 • hodnotiť svoje a kamarátove práce, prezentovať ich pred kolektívom – ranný kruh, návšteva výtvarného ateliéru
 • aranžovať výtvarné práce vo výtvarnom ateliéri pre verejnosť – jesenné tvorivé dielne so starými rodičmi, zimné aranžovanie vianočných dekorácií v spolupráci s Klubom dôchodcov,  jarné veľkonočné tvorenie s mamičkami

Pre deti vytvárame podnetné prostredie s množstvom rozmanitého výtvarného materiálu, s ktorým môžu deti pracovať podľa svojho výberu. Pravidelne organizujeme výtvarné prehliadky medzi triedami. V máji uskutočňujeme okresnú prehliadku vo výtvarnom prejave detí materských škôl, do ktorej zapájame aj našich malých výtvarníkov. Práce prezentujeme verejnosti v ateliéri, ktorý máme vytvorený v materskej škole.


 

Čo robíme

Jesenné slávnosti

Citlivo vnímať krásy jesennej prírody, jej čaro, jedinečnosť, poznať význam ovocia a zeleniny pre zdravie človeka.

Športové dopoludnie spojené s hľadaním pokladu

Viesť deti k aktívnemu pohybu na čerstvom vzduchu.

Divadelné predstavenia

pre deti v podaní učiteliek podľa aktuálnych tém
Vzbudiť u detí záujem o dramatické umenie, podporovať obrazotvornosť, fantáziu, vyjadrovacie, dramatické, pohybové a hudobné schopnosti.

Páračky a stavanie mája, Fašiangový karneval

Oboznamovanie sa s tradíciami našich starých rodičov na dedinách.

Výtvarný prejav

Podnecovať u detí lásku a vzťah k výtvarnej výchove, pestovať u detí estetické cítenie.

Besiedky

 • pre starých rodičov, ku Dňu matiek, Vianočná besiedka

Upevňovať spoluprácu medzi rodinou a školou, zapájať rodičov do činnosti školy v záujme rozvoja osobnosti dieťaťa..

Tvorivé dielne

Viesť deti k tvorivosti, kreativite a rozvoju fantázie pri práci s rôznym materiálmi.


 

Čo ponúkame

 • predplaveckú prípravu
 • školu v prírode
 • športové a pohybové aktivity
 • krúžkovú činnosť
 • výučbu anglického jazyka
 • divadelné predstavenia
 • bohatý kultúrny a spoločenský život v materskej škole

 

Čo chystáme

 • spoluprácu s klubom dôchodcov
 • výlety a exkurzie v spolupráci s rodičmi „Poznávame krásy Slovenska“
 • predplaveckú prípravu v jesennom a jarnom období

 

Čo chceme zmeniť

 • vybudovanie chodníka zdravia, prekážkovej a lezeckej dráhy
 • uskutočňovanie individuálnych  konzultácií s rodičmi, oboznamovanie ich s prácou a zameraním škôlky, rozvojom dieťaťa
 • zvýšenie dôrazu na rozvoj pohybovej kultúry detí uskutočňovaním pohybových aktivít vo všetkých organizačných formách (organizovaním športových podujatí a branných vychádzok do okolia v spolupráci s rodičmi)

 

Projekty

„Výtvarná prehliadka“

„Lienka Bodkulienka objavuje les“ 

 • environmentálny projekt
   

„Keď Evička ochorela“ 

 • projekt v spolupráci s Červeným krížom
   

„Pohybom k radosti a zdraviu“

 • podporovať zdravý rast, správny telesný a psychosomatický vývoj dieťaťa v predškolskom veku

 

Správy o činnosti do roku 2008

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka