Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pamiatky

Z pôvodnej historickej časti Veľkého Krtíša sa zachovali len objekty kaštieľov a hospodárskych budov zo 17. storočia a zo začiatku 20. storočia, a to:

Kaštieľ Viliama Sabaslianiho
Kaštieľ Viliama Sabaslianiho (predtým Ambróziovský)
(reprodukcia fotografie zo začiatku 20. stor.).

Kaštieľ
Malý kaštieľ, historická budova z konca 19. a začiatku 20. storočia.

 

Ďalšou historickou pamiatkou je Evanjelický kostol. Svojím vnútorným vybavením patrí medzi najkrajšie, pôvodné zachovalé, opravami nenarušené chrámy evanjelickej cirkvi v okrese Veľký Krtíš. Ku kostolu pristavali vežu až v roku 1841. Zvonka bola stavba viackrát opravovaná a nepôsobí tak historicky ako zvnútra. Na kazateľnici, ktorá pochádza z obdobia výstavby chrámu, stáli neraz pri bohoslužbách vo Veľkom Krtíši pôsobiaci farári, ktorí sa zaradili svojím významom medzi veľké osobnosti histórie nášho národa.

Evanjelická fara
Ev. fara vo Veľkom Krtíši v podobe z 19. storočia
(repr. fotografie z Archívu Matice slovenskej v Martine).

Evanjelický kostol po vojne
Evanjelický kostol a budova starej fary po vojne.

Evanjelický kostol
Evanjelický a.v. kostol dnešnej podobe a budova novej fary.

Založenie ev. kostola okolo roku 1635 sa zdá byť síce historicky reálne, no nemožno to hodnovernými prameňmi zatiaľ potvrdiť. Prvýkrát sa kostol v prameňoch spomína až v rokoch 1688-1694, kedy je doložené jeho patrocínium, Narodenie Panny Márie. Vzhľadom na súčasný historický a pamiatkový výskum je azda preto správnejšie konštatovanie, že evanjelický kostol vo Veľkom Krtíši stál už v polovici 17. storočia.

V kanonickej vizitácii (prehliadke farnosti) okolo roku 1730, ktorú vykonal ostrihomský sufragán a novohradský archidiakon Žigmund Berényi sa uvádza, že vraj krtíšsky kostol postavili z podnetu vtedajších majiteľov Šóšovcov. Nasvedčovali by tomu aj insignie rodiny zachované podľa vizitačného záznamu na tunajšom oltári. Oltár dal urobiť v roku 1639 Štefan Šóš z Poltára, ako o tom svedčí lat. nápis v neskoršej kanonickej vizitácii z r. 1876 (PRIOREM ARAM ANNO 1639 POSUERAT STEPHANUS SOOS DE POLTAR).

Oltár
Oltár v evanjelickom a.v. kostole
(detail nápisu o donátorech Š. Šóšovi a D. Tihaniovi).

V tom čase v kostole okrem sakristie a krstiteľnice pod kostolnou klenbou, sa nachádzal ešte chór, kríž so Spasiteľom a zvonica s tromi zvonmi. Z nich najväčší mal lat. nápis: HANC CAMPANAM DEDICAT ECCL. N. KURTOSIENSI G.D.S. SOOS DE POĽT. MISCI. ET GAR. S.C.R.M. EOUES AU. UNA CUM CONJ. ANNA BALOGH IN LAUD. ET GLOR. DNO DEO 1639. RENOVATA ANNO 1776. ALTERA VICE 1839. Stredný zvon bol liaty r. 1736 Benjamínom Štefanom z Lučenca (PUSA BENJAMINŮM STEPHANIDES LOSONCINI; HAEC CAMPANA PRIMŮM ANNO D. 1736 PUSA. RENOVATA EST ANNO D. 1804 PER ECCL. N. KUR-TOSIENSEM. Sub Insp. L.D. Balthasaro Csemitzky. Stefano Jan V.D. Min.). Malý zvon bol vyhotovený v čase pôsobenia ev. farára vo Veľkom Krtíši Jakuba Gótsa ("In Glóriám et Plonorem Dei Anno 1707" v prostriedku: Hoc opus erexit Coetus Nagy Kurtosiensis die Junii 22. fusa existente Reverendo Jacobo Góts).

Ani vnútorné vybavenie kostola nevykazovalo väčšie bohatstvo. V kostole vizitátor našiel jeden medený kalich, misku a jednu v koži viazanú modlitebnú knihu.

Oltár
Oltár v evanjelickom a.v. kostole, 17. storočie.

Na všetkých miestach, kde žilo viac ako 100 rodín ev. a.v. si mohli obyvatelia vytvoriť vlastný cirkevný zbor. Krtíšania túto možnosť využili už skôr a vďaka obetavosti cirkevníkov postavili začiatkom 70. rokov 18. storočia na mieste starého kostola nový chrám. Na jeho stavbu prispeli finančne i patróni kostola a mecenáši ev. cirkvi Juraj Ambrózi a Samuel Ambrózi ako aj ďalší miestni zemepáni Daniel Tiháni, Krištof Horváth, Baltazár Čemický, Karol Šándor, Valentín Kopčáni, Juraj Benický a Samuel Plachý. V roku 1773 venoval kostolu Daniel Tiháni s manželkou Barborou Balogovou nový oltárny obraz znázorňujúci Ukrižovaného Krista s bočnými výjavmi: Sen Jakubov, povýšenie hada na púšti Mojžišom a obetovanie Izáka (oltár mal lat. nápis: HANC ANNO 1773 DEO DICAVIT DANIEL TIHANY CUM CONJUGE BARBARA BALOG de ÓCSA). V tom istom roku pribudla do kostola nová kazateľnica s podobizňami štyroch evanjelistov, ktorú nechal vyhotoviť Karol Šándor a organ od Martina Podkonického zo Zvolena, ktorý objednal Michal Šreter s manželkou a priateľmi. O dva roky neskôr nechal Ján Plachý s manželkou Júliou Meškovou urobiť do kostola novú krstiteľnicu.

 

Zdroj:
Veľký Krtíš, História a súčasnosť mesta, 1997


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28910

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka