Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

MUDr. Mirko Trojčák - zástupca primátora mesta


Vo volebnom období 2018 - 2022 funkciu zástupcu primátora vykonáva

MUDr. Mirko TROJČÁK
MUDr. Mirko TROJČÁK
Poslanec za volebný obvod č. 3

Práca v mestskom zastupiteľstve:

  • predseda komisie pre vybavovanie sťažností
  • člen komisie pre financovanie, podnikanie a regionálny rozvoj
  • člen komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport
     

Zástupca primátora
Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého si vyberá primátor z poslancov mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať.
Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibor Surkoš v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  poveril dňa 13.12.2018 výkonom funkcie zástupcu primátora MUDr. Mirka Trojčáka.

Zverejnenie odmeny zástupcu  primátora  mesta podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od  01. marca  2019 určil primátor mesta MUDr. Mirkovi Tojčákovi, zástupcovi primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie mesačnú odmenu vo výške 500,00 EUR.

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.03.2019 „poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny“. Takto určenú odmenu obec/mesto zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od jej určenia starostom/primátorom.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28918

 
 
 
15099

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka