Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta MsÚ

Prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši


Ing. Jozef GalloIng. Jozef Gallo

Pracovisko:

Mestský úrad Veľký Krtíš
J.A.Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš

I.posch. č.dv. 38
 

Telefón:

+421 47/4812 121
+421 903 546 263

Fax:

+421 47/4831 366

E-mail:

prednosta@velky-krtis.sk

 

Náplň činnosti:

 • Organizuje prácu mestského úradu.
 • Riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu.
 • Kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosti mestského úradu.
 • Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a stará sa o ich údržbu.
 • Stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta.
 • Koná vo veciach odborných, administratívno-právnych a pracovnoprávnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú zákonom, Štatútom mesta Veľký Krtíš, alebo organizačným poriadkom zverené primátorovi mesta, prípadne iným pracovníkom mesta.
 • Vydáva vo veciach riadenia mestského úradu interné normy - zásady, smernice a príkazy.
 • Stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mesta s miestom výkonu prác mestský úrad.
 • V súčinnosti s primátorom mesta organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia.
 • Podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 • Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
 • Plní úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
 • Riadi a koordinuje činnosť Centra voľného času (ďalej len „CVČ“).

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka