Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie vo veci výrubu drevín

S postupujúcimi klimatickými zmenami, rozvojom priemyslu, automobilizmu, postupujúcou urbanizáciou krajiny, vegetácia začína zohrávať v čoraz väčší význam v životnom prostredí. Kostrou vegetácie sú dreviny - stromy a kry, ktoré sa dožívajú mnoho rokov a môžu aj stáročí.

V praktickom živote sa však stretávame aj s požiadavkou zeleň likvidovať. Na základe zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, sa obce stali orgánmi ochrany prírody vo veciach ochrany drevín. V súčasnosti je  platný zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý určuje práva a povinnosti pri ochrane drevín rastúcich mimo lesa a obciam ako orgánom ochrany  prírody dáva zákonnú možnosť  ovplyvniť výrub drevín a určiť pri tom podmienky §47 zákona.  Na konania podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia zákona o č.71/1967 o správnom konaní a v platnom znení a zákona  NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Povinné zverejňovanie  

V súlade s §82 ods. 7 zákona z. o ochrane prírody a krajiny, zverejňuje mesto ako orgán ochrany prírody na svojej internetovej stránke informáciu o začatých správnych konaniach, ktorými môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. V stanovenej lehote od zverejnenia informácie môže akýkoľvek subjekt doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.


 

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012


 
Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28777

 
 
 
15029

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka