Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum voľného času

Centrum voľného času

Riaditeľ:Centrum voľného času

Mgr. Monika MAZÚCHOVÁ 

Tel.:

+421 47/4831 471

E-mail:

riaditel@cvcvkrtis.edu.sk

 

Centrum voľného času vo Veľkom Krtíši je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Mestom Veľký Krtíš.

Je to zariadenie, ktoré, podľa Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Zákona č.34/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ponúka širokú paletu záujmových činností. Je v prevádzke počas celého roka, aj počas letných prázdnin. Formy činnosti centra voľného času sú stanovené vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Centrum utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí, rodičov a iných záujemcov do veku 30 rokov.

 

Centrum zabezpečuje a organizuje:

  • pravidelnú činnosť (krúžky, kluby, súbory)
  • príležitostnú činnosť (súťaže, olympiády, výlety, tvorivé dielne, výstavy, poradne pre zberateľov, numizmatikov, filatelistov, ...)
  • prázdninovú činnosť (formou prímestských a pobytových táborov, poznávacích zájazdov v zahraničí)

organizovanie voľno časových aktivít a klubovej činnosti formou priebežnej ponuky osobného, relaxačného a rekreačného záujmu detí a mládeže

 

Centrum vo svojej práci kladie dôraz na:

  • nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou
  • prácu s informáciami pre deti a mládež
  • vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži
  • realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov
  • neformálne vzdelávanie detí a mládeže

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28910

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka