Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za ubytovanie

Vybavuje:

Hlavná pokladňa, (prízemie MsÚ)
Ivana Kováčiková, tel.: +421 47/4812 127
e-mail: ivana.kovacikova@velky-krtis.sk

Potrebné doklady k vybaveniu:

  • vyplnená žiadosť


Sadzba:

1,- € na osobu a prenocovanie


  • Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadeniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania.
  • Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
  • Základom dane je počet prenocovaní.
  • Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
  • Platiteľ dane je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť do 10-ho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom daň vybral do hlavnej pokladne správcu dane alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane. Zároveň do 10 dní každéhonasledujúceho kalendárneho mesiaca platiteľ dane správcovi dane predloži oznámenie o daňovej povinnosti za ubytovanie.


Oznámenie je možné zaslať:

elektronicky na e-mail:

ivana.kovacikova@velky-krtis.sk

poštou na adresu: 

Mestský úrad Veľký Krtíš
Odbor ekonomiky a správy majetku
J.A.Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš

Zákonná úprava:


Bankové spojenie Mesta Veľký Krtíš pre daň za ubytovanie:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK91 0900 0000 0000 7052 9102
BIC: GIBASKBX
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 133006

Tlačivo:

Daň za ubytovanie *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka