Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Sekretariát prednostu MsÚ

Sekretariát prednostu MsÚ

KONTAKT:

Mestský úrad
J.A.Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš

Tel.:

+421 47/4812 119

Fax: 

+421 47/4831 366

E-mail:

jana.frankova@velky-krtis.sk

 

Náplň činnosti:

Činnosť sekretariátu MsÚ riadi prednosta MsÚ.

 • Pripravuje porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov mestského úradu.
 • V prípade potreby vyhotovuje záznamy a závery z porád prednostu mestského úradu a kontroluje plnenie prijatých úloh.
 • Zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu mestského úradu, pritom úzko spolupracuje s jednotlivými odbormi.
 • Zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu mestského úradu:
  • vedie evidenciu dohodnutých jednaní prednostu mestského úradu
  • vyhotovuje záznamy z dôležitých jednaní u prednostu mestského úradu.
 • Vedie centrálnu evidenciu prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle § 20 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Plní úlohy podateľne mestského úradu a to najmä:
  • zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry,
  • zabezpečuje styk s poštovým úradom,
  • zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených mestskému úradu,
  • zabezpečuje odosielanie zásielok z mestského úradu,
  • zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov,
  • zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.
 • Na úseku správy registratúry mestského úradu najmä:
  • zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti mestského úradu,
  • stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie,
  • stará sa o riadne vyraďovanie registratúry mestského úradu,
  • odovzdáva archívne dokumenty na uschovanie príslušnému štátnemu archívu,
  • zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti mestského úradu.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28910

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka