Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie vo veci výrubu drevín

S postupujúcimi klimatickými zmenami, rozvojom priemyslu, automobilizmu, postupujúcou urbanizáciou krajiny, vegetácia začína zohrávať v čoraz väčší význam v životnom prostredí. Kostrou vegetácie sú dreviny - stromy a kry, ktoré sa dožívajú mnoho rokov a môžu aj stáročí.

V praktickom živote sa však stretávame aj s požiadavkou zeleň likvidovať. Na základe zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, sa obce stali orgánmi ochrany prírody vo veciach ochrany drevín. V súčasnosti je  platný zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý určuje práva a povinnosti pri ochrane drevín rastúcich mimo lesa a obciam ako orgánom ochrany  prírody dáva zákonnú možnosť  ovplyvniť výrub drevín a určiť pri tom podmienky §47 zákona.  Na konania podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia zákona o č.71/1967 o správnom konaní a v platnom znení a zákona  NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Povinné zverejňovanie  

V súlade s §82 ods. 7 zákona z. o ochrane prírody a krajiny, zverejňuje mesto ako orgán ochrany prírody na svojej internetovej stránke informáciu o začatých správnych konaniach, ktorými môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. V stanovenej lehote od zverejnenia informácie môže akýkoľvek subjekt doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.


 

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28910

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka