Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady


Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 2 až 5 strán)
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie – ZŠ, J.A.Komenského 4 – NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka prijímania  prihlášok: 10.5.2019, 12.00 hod.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.
        primátor            


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Poľná 1, Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy, Poľná 1, Veľký Krtíš

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady


Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 2 až 5 strán)
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie – ZŠ, Poľná 1 – NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka prijímania  prihlášok: 10.5.2019, 12.00 hod.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.
primátor           


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, P.O.Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa
Centra voľného času, P.O.Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš

s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady


Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času (rozsah 2 až 5 strán)
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie – CVČ, P.O.Hviezdoslava 51 – NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka prijímania  prihlášok: 10.5.2019, 12.00 hod.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

Ing. Dalibor Surkoš v. r.
primátor           


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28918

 
 
 
15099

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka