Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 7/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 2.9.2019

Schválené: 18.9.2019

Vyhlásené: 19.9.2019

Účinnosť: 3.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 7/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

       Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš sa mení takto:

V § 8 písmeno a) znie:

a) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

dieťa od 2 do 3 rokov

120,00 Eur

dieťa od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Veľký Krtíš

22,00 Eur

dieťa od 3 rokov s trvalým pobytom mimo mesta Veľký Krtíš

32,00 Eur“

 

Čl. II

  1. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa  18.9.2019.
  2. Toto nariadenie na nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15100

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka