Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie pri MsZ

Poslanie a funkcie komisií:

Komisie mestského zastupiteľstva sú fakultatívne orgány samosprávy mesta, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších obyvateľov mesta.

Základné funkcie komisií:
Komisie mestského zastupiteľstva majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam mestského zastupiteľstva.
Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.

- poradná funkcia

Komisie mestského zastupiteľstva v rámci poradnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené:

 • vypracovávajú stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste,
 • vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta.


- iniciatívna funkcia

Komisie mestského zastupiteľstva v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené:

 • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade, ktorá je povinná sa nimi zaoberať,
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi  
 • zaoberať  a informovať komisiu o výsledku riešenia.


- kontrolná funkcia

Komisie mestského zastupiteľstva v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadenié:

 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti,
 • kontrolujú, ako sa vykonávajú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta,
 • dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta,
 • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.
   

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka