Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Majetok mesta

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 9 a ) ods. 8 písmena e) Zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje  zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Veľký Krtíš z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

1.)     Odpredaj nehnuteľného majetku

 –  pozemkov

C KN 2972/4 o výmere 158 m2 v k. ú. Veľký Krtíš, vedený ako ostatná plocha,

C KN 2972/5 o výmere 256 m2 v k. ú. Veľký Krtíš, vedený ako ostatná plocha.

Pozemky boli odčlenené Geometrickým plánom č. 46701907-2/2019 z pozemku parc. č.

C KN 2972 o výmere 4304 m2 v k. ú. Veľký Krtíš, vedený ako ostatná plocha (LV č. 1544 -  Mesto Veľký Krtíš) a

–  pozemku

 C KN 2972/7 o výmere 176  m2 v k. ú. Veľký Krtíš, vedený ako ostatná plocha, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 46701907-11/2019 z pozemku parc. č. C KN 2972 o výmere 4304 m2 v k. ú. Veľký Krtíš, vedený ako ostatná plocha (LV č. 1544 -  Mesto Veľký Krtíš ).

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je:

Uvedené nehnuteľnosti – pozemky priamo susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa súpisné číslo 765 - bývalá predajňa potravín COOP Jednota na Ul. Venevskej umiestnená na pozemku parc. č. C KN 2973/1 v k. ú. Veľký Krtíš.

Na  pozemkoch parc. č. C KN 2972/4, 2972/5 a 2972/7 je umiestnený vstup z prednej časti stavby a vstup so zásobovaním zo zadnej časti stavby súpisného čísla 765 v k. ú. Veľký Krtíš. Žiadateľ sa zaväzuje upraviť pozemky na vlastné náklady novou zámkovou betónovou dlažbou, zrekonštruovať jestvujúce spevnené plochy a vytvoriť nové parkovacie miesta na vlastné náklady.

       Vypracoval:  Ing. Danka Mojžišová, vedúca odboru OI a ŽP

       Vyvesené dňa: 27.08.2019                                 Zvesené dňa:

 

-MsÚ lz-
Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámer prevodu osobitný zretel.pdf Zámer prevodu osobitný zretel.pdf (212.1 kB)

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28886

 
 
 
15074

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka