Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Navrhované VZN

Spôsob podávania pripomienok k VZN

Návrhy všeobecne záväzných nariadení Mesta Veľký Krtíš
 
V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo , zverejní mesto Veľký Krtíš  jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.  V tej istej lehote sa zverejní návrh aj na internetovej stránke mesta.
 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu  fyzické a právnické osoby  v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len VZN) v písomnej forme alebo ústne do zápisnice  na adrese:
Mestský úrad Veľký Krtíš, Sekretariát prednostu MsÚ, J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
alebo elektronicky na adrese: prednosta@velky-krtis.sk.
 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
 
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety, najmä ak nebudú zdôvodnené, ako aj na podnety uplatnené po stanovenej lehote nebude predkladateľ  nariadenia prihliadať.
 
Pri  každom návrhu nariadenia bude na úradnej tabuli ako aj na internetovaj stránke mesta uvedený dátum, dokedy možno uplatniť pripomienku. 
 
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ nariadenia a predloží ho poslancom mestského zastupiteľstva  v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

 
 
 
 

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka